TE-palvelut 2024 -uudistus

Ilmakuva Raisiosta.

Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen yhteydessä nykyiset TE-toimistot lakkautetaan ja työvoimapalvelut tuotetaan jatkossa työllisyysalueen toimesta. 

Varsinais-Suomeen perustetaan Turun työllisyysalue. Työllisyysalueen väestöpohja on 420 000 asukasta ja työvoimapohja yli 200 000 henkeä. Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Turun kaupunki, jolle osa palveluista ja tehtävistä keskitetään.

Raision kaupunki on aktiivisesti mukana palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja on myös valmistautunut tuottamaan itse lähipalvelua sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaille.

Uudistusta valmistellaan ja päätökset tehtävänjaosta tehdään vuoden 2024 aikana. 

Uutiskirjeen kuvituskuva.

Seuraa uudistusta ja tilaa uutiskirje

Turun työllisyysalueen valmistelun keskeisiä tietoja kootaan yhteiselle sivustolle. Turun kaupungin koontisivustolta voit myös tilata valmistelun tilannetta avaavaan uutiskirjeen.

lateral-image-left

Uudistuksen valmistelija 

Työllisyyspalveluiden palvelupäälikkö
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Yrityspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1309
Sähköposti
Address
Työllisyyspalvelut