Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä viikkoa siitä kun lupapäätöksen kannalta kaikki oleelliset asiakirjat on liitetty sähköiseen asiointipalveluun.

Rakennusvalvonnan yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla. Lupa-asioihin ja suunnitelmiin liittyvissä asioissa yhteydenotot suoraan tarkastajiin (yhteystiedot alla). Rakennusvalvonnan yleinen sähköposti on rakennusvalvonta@raisio.fi.

Rakennusvalvonta on kokonaan suljettuna 12.7. - 22.7.2024, henkilökunnan loma-ajat alla 

Lupapiste

Lupapiste-palvelun kautta voi kysyä neuvoa ja hakea rakentamiseen liittyviä lupia ympäri vuorokauden.

lateral-image-left
Uusia omakotitaloja Kaanaan takana.jpg
Rakentamisen luvat
Rakentamista
Rakentamisen valvonta
henkilö tietokoneen äärellä
Rakentamisen ohjeet
Kuvassa näkyy henkilön kädet. Oikeassa kädessä hänellä on kynä. Pöydällä on muistiinpanovihko
Arkistopalvelut ja lomakkeet

Rakentamisen lupa-asiat

Petri Ojanen lomalla 8.7. -9.8.2024
Laura Lähde lomalla 12.7. - 22.7.2024

Rakennustarkastaja
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 052 3773
Sähköposti
Address
Kaupungintalo
Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 184 9093
Sähköposti
Address
Kaupungintalo

LVI-lupa-asiat

Tommi Mylly lomalla 1.7. - 31.7.2024

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1686
Sähköposti
Address
Kaupungintalo

Rakennusvalvonnan toimistopalvelut

Salla Heikkilä lomalla 8.7. -29.7.2024
Taina Savolainen lomalla 17.6. - 20.6. ja 15.7. - 2.8.2024

Palvelusihteeri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2178
Address
Kaupungintalo
Palvelusihteeri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Rakennusvalvontapalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 192 8361
Address
Kaupungintalo
lateral-image-left