Avustukset

Raision kaupungin talousarviossa varataan vuosittain määrärahaa paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Avustuksia myöntävät toimielimet vahvistavat avustustensa jakoperiaatteet. Hakijayhteisö voi saada avustusta vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä.

Lähettämällä tai jättämällä avustushakulomakkeen hakijayhteisön yhteyshenkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn hakemukseen liittyvissä asioissa.

Tietosuojaseloste löytyy: https://www.raisio.fi/fi/tietosuoja

Yleisavustus

Kaupunginhallituksen myöntämän yleisavustuksen tarkoituksena on edistää raisiolaisten yhdistystoimintaa.

Yleisavustusta voivat hakea Raisiossa toimivat valtakunnalliset, alueelliset sekä paikalliset rekisteröidyt järjestöt. Valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen on selvitettävä hakemuksessaan raisiolaisten jäsenten määrä sekä toiminnan laatu ja laajuus Raision alueella. Paikallisten järjestöjen hakemuksista tulee ilmetä jäsenmäärä sekä toiminnan laatu ja laajuus. Hakemukseen on liitettävä summa, jota haetaan sekä suunnitelma rahan käyttötarkoitukseksi. Järjestöjen tulee myös kertoa, ovatko he saaneet avustusta muilta tahoilta. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi, keneltä voidaan kysyä lisätietoja järjestön asioista.

Yleisavustushakemus tulee toimittaa 2.4.2024 mennessä osoitteeseen Raision kaupunginhallitus, PL 100, 21201 Raisio. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. 

Lataa yleisavustuksen hakulomake tästä linkistä.

Vuosiavustukset urheiluseuroille

Vapaa-aikalautakunta myöntää raisiolaisille urheilutyötä tekeville urheiluseuroille, järjestöille ja niiden ohjaajille sekä urheilijoille avustuksia toimintaansa. Avustamisessa noudatetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusohjetta.

Lisätietoa avustuksista urheiluseuroille.

Vuosiavustukset nuorisoyhdistyksille

Vapaa-aikalautakunta myöntää raisiolaisille nuorisoyhdistyksille avustuksia toiminnalleen. Avustamisessa noudatetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusohjetta.

Lisätietoa avustuksista nuorisoyhdistyksille.

Kulttuuritoiminta-avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Vapaa-aikalautakunnan avustuksilla tuetaan raisiolaisia kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittavia yhdistyksiä ja yhteisöjä. Avustus voidaan jakaa yleisavustuksena silloin, kun kyseessä on päämerkitykseltään kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys. Kohdeavustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toimintaan sisältyy erilaisia merkittäviä kulttuuri- ja taidehankkeita ja jos toimintaa ei tueta kaupungin muista avustuksista.

Lisätietoa kulttuuritoiminta-avustuksista.

Toiminta-avustukset ympäristönsuojelutyötä tekeville yhdistyksille

Lupalautakunta jakaa vuosittain avustusta ympäristönsuojelutyötä tekevälle yhdistykselle. Yhdistys tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tai toiminta-alue tulee olla Raision kaupunki.

Lisätietoa toiminta-avustuksesta ympäristönsuojelutyötä tekevälle yhdistykselle.