Kuulutukset

Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti sähköisellä ilmoitustaululla.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset ja julkipanot julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Raision kaupungintalolla osoitteessa Nallinkatu 2, Raisio.

Raision kaupunki julkaisee myös niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat kuntaa julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko