Yleisten alueiden luvat

Raisiontie.

Katu- ja viheralueilla tehtävät kaivutyöt

Raisio ottaa käyttöön 1.1.2024 alkaen sähköisen lupakäsittelyn yleisten alueitten luvissa.
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää sijoitus- ja kaivulupaa. Tällaisia töitä ovat mm. johtojen, kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden rakentamiseksi ja korjaamiseksi tehtävät maankaivutyöt.

Sijoitus- ja kaivulupahakemus jätetään sähköisesti:
Lupapiste-palveluun pääset täältä >> 

Kaivulupa on maksullinen ja laskutus tehdään alkukatselmuksen jälkeen töiden aloittamisen ja hyväksytyn loppukatselmuksen väliseltä ajalta. Maksu on sidottu työn kestoon, laajuuteen ja sijaintiin sekä luvan hakemuksen käsittelystä ja valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kaivuluvasta perittävät maksut on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2023.
Maksuluokkakartta
Sijoitus- ja kaivulupaohjeet
Lupapisteen ohjeet löydät sivun alareunasta.

Katuvalokaapelien näyttöjen tilaus arkisin klo 8-16 Sami Haaparanta, puh. 0400 509 598.

Mainostaminen kaupungin alueella

Pysyvän mainoslaitteen asentaminen ilman kaupungin lupaa kaupungin katualueelle tai muulle yleiselle alueelle on kielletty. Irrallisista mainoslaitteista on tehtävä ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi. Luvattomasti tai väärin sijoitetut mainokset kaupunki poistaa mainoksen asettajan kustannuksella. Ohje mainosten sijoittamiseen löytyy liitteistä.

Katualueen vuokraaminen

Katualueen käyttäminen esim. katumarkkinoihin tai työmaakäyttöön edellyttää asianmukaista käyttölupaa. Katualueiden vuokrauksesta vastaa kaupungininsinööri. 

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu on 30 euroa. Mikäli maksua ei makseta 30 päivän kuluessa, summa kohoaa 44 euroon.

Pysäköintivirhemaksuun voi vaatia oikaisua 30 päivän kuluessa maksun tiedoksisaannista. Pääsääntöisesti maksu annetaan tiedoksi kiinnittämällä maksulomake ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Oikaisuvaatimuslomake löytyy sivun alareunasta. Lomake toimitetaan kaupunginlakimiehelle.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Pysäköinti