Mittaus- ja kartoituspalvelut

Kartoittaja työssään

Mittaus- ja kartoituspalvelut

Raision kaupunki täydentää itse tuottamiaan kartta-aineistoja.

Rakentamishankkeessa tarvittavia mittauspalveluja ovat rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus. Mittausten tarve määrätään rakennusluvassa. Myös aidan rakentamiseksi voi olla tarve selvittää rajan sijainti maastossa.

Mittauspalvelut rakentajille:

Maastomittaustyön tilaus (pdf)

Maankäyttöpalvelut-hinnasto (pdf)

Rakennuksen paikan merkintä

Varsinainen rakennuksen korkeusaseman ja -paikan merkitseminen on tilattava ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty.

Rakennuksen sijainnin ja mitoituksen määrittämiseen käytetään rakennusluvassa hyväksyttyä asemapiirosta. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, merkit helposti häviävät. 

Uudelleen merkinnästä veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

Rakennuksen korkeusaseman ja paikan merkitsemisen toimitusaika on enintään yksi viikko.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen perustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu.

Sijaintikatselmus on tilattava myös maalämpökaivon poraamisen jälkeen, kun maalämpökaivon on vielä näkyvissä.

Jos rakentaja haluaa todistuksen sijaintikatselmuksen suorittamisesta, on se pyydettävä erikseen.

Rajan näyttö

Rajan näyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus, rajan paikan selvittämiseksi esim.aitaa rakennettaessa. Mittausryhmä merkitsee tilauksesta maastoon puupaaluilla tontin rajapisteet. Riidattomissa tapauksissa merkitään tarvittaessa myös kohtuullisessa määrin muita raja- tai rasitelinjaa osoittavia pisteitä. Rajannäytöstä peritään hinnaston mukainen maksu.

Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Rajankäynnin suorittaa asemakaava-alueella Raision kaupungin toimitusinsinööri. Muualla rajankäynneistä vastaa Maanmittauslaitos.

Maankäyttö- ja asumispalvelut
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

PL 100
21201 Raisio

Location coordinates

Asiasanat

Kartat
Rakennettu ympäristö