Organisaatiorakenne

Raision organisaatiossa on kaksi tasoa, toimielinorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Toimielinorganisaatio käyttää poliittista päätösvaltaa. Toimielinorganisaatioon kuuluvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat ja jaostot. Ylin päätösvalta kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöorganisaation rakenne on matriisiorganisaatio. Se jakaantuu toimialoihin ja organisaation poikkileikkaavana matriisina toimivaan konsernipalveluyksikköön, joka koostuu yhteisistä kaupunkitasoisista palveluyksiköistä.

Kaupungin organisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Suoraan kaupunginjohtajan alaisena toimivat sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kaupunkikehitysjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, tietohallintojohtaja, viestintäjohtaja ja johdon assistentti. He muodostavat kaupungin johtoryhmän.