Raision kotouttamisohjelma

Raision kotouttamisohjelma on lakisäänteinen asiakirja, joka linjaa kaupungin työtä maahanmuuttajien kotoutumisen, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Raision kotouttamisohjelma vuosille 2022-25 hyväksyttiin Raision kaupunginvaltuustossa 24.4.23.

Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsee osaksi yhteiskuntaa ja saavuttaa eri elämänaloilla tarvittavia tietoja ja taitoja. Uuteen yhteiskuntaan ja kulttuuriin asettautumisen rinnalla tärkeää on myös mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltä ja kulttuuria.

Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi ja koskettaa myös vastaanottavaa yhteiskuntaa. Naapurustoilla, päiväkodeilla, kouluilla ja työpaikoilla on tärkeä rooli siinä, miten uudet kuntalaiset pääsevät osaksi yhteisöä ja kotoutuvat.

Raisiossa asuu vakituisesti yhteensä 2652 vieraskielistä (2022), mikä on 10,6 % väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, albania, bosnia, viro ja kurdi.

Uusin maahanmuuttajaryhmä ovat tilapäistä suojelua saaneet Ukrainan sotaa paenneet. Heitä asuu Raisiossa noin 500 henkeä. Tilapäistä suojelua saaneet voivat maaliskuusta 2023 lähtien hakea kotikuntaoikeutta, kun yksi vuosi tilapäistä suojelua Suomessa on tullut täyteen.

InfoFinland-sivuilta on kotoutujalle Suomi-tietoutta eri kielillä.

Kotouttamiseen liittyvää yleistietoa ja ajankohtaisasiaa voi lukea Kotouttaminen.fi sivuilta.

Liitteet