Kiinteistönmuodostus

maanmittaustoimitus

Raision kaupunki suorittaa asemakaava-alueella lähes kaikki kiinteistötoimitukset. Toimituksista peritään Maankäyttöpalvelut-hinnaston mukainen maksu. Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön muodostaminen suoritetaan yleensä lohkomistoimituksena, jonka suorittaa Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva toimitusinsinööri.

Hakemuslomakkeet

Kiinteistötoimituksen hakemuslomake (pdf)

Tonttijaon muutospyyntö (pdf)

Maastomittaustyön tilaus (pdf)

Maankäyttöpalvelut-hinnasto (pdf)

Tonttijako

Asemakaavassa rakennuskortteliksi merkitty alue jaetaan tonttijaossa tontteihin. Raision kaupungissa tehdään tonttijaot sitovina.

Tonttijaosta käyvät ilmi tonttien muodostuminen, pinta-alat, rajat, rajamitat ja kulkuyhteydet sekä mahdollisuuksien mukaan maan alla olevat johdot. Kaupunki kuulee tonttijakoa valmisteltaessa tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Kiinteistön omistajan hakemuksesta tehtävästä tonttijaon muutoksesta peritään tavallisimmin 900 euroa.

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä hetkellä ei ole nähtävillä olevia tonttijakoja.

Tontin lohkominen

Asemakaavassa tonttimaaksi osoitettu hyväksytyn tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla. Vain asemakaavan mukainen tontti on rakennuslupakelpoinen asemakaava-alueella.

Tonttijakotontin tunnus eroaa maarekisterikiinteistön tunnuksesta.

Rakennuslupakelpoisen tontin tunnus käsittää numerosarjan esim. 680-5-587-4 

680 = Raision kaupunki, 5 = kaupunginosa, 587 = korttelinnumero, 4 = tontti

Lohkomisessa merkitään tontin rajat maastoon. Varsinainen lohkomistoimitus suoritetaan toimituskokouksessa, jossa käsitellään kaikki tontin rekisteröintiin liittyvät asiat.

Tontin omistaja voi hakea lohkomistoimitusta. Lohkomistoimituksen vireille tulon edellytyksenä on, että omistajalla on lainhuuto kiinteistöön, josta tontti muodostuu. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitoksesta. Maanmittauslaitoksen verkkosivut.

Niissä tapauksissa, jolloin omistaja on luovuttanut kiinteistöstään määräalan toiselle, lohkominen tulee vireille ilman eri hakemusta sen jälkeen, kun Maanmittauslaitos on myöntänyt määräalaan lainhuudon.

Lohkomistoimituksen suorittaminen hakemuksen saapumisesta rekisteröintivaiheeseen kestää pisimmillään noin 4 kuukautta. Suurin osa toimituksista kestää n. 2 kuukautta.

Lohkomistoimituksen maksu perustuu kiinteistön pinta-alaan ja rakennusoikeuden suuruuteen.

Esimerkiksi  AO - (omakotitalo) tontin lohkominen maksaa 900 €. Tontin pinta-ala alle 2000 m² ja rakennusoikeus yli 300 krs-m², maksu on 1 050 €. Tontin pinta-ala yli 2 000 m², mutta alle 10 000 m², maksu on 1 500 €.  Suuremmilta tontilta peritään 2 000 €.

Tontin rekisteröinti ilman toimitusta / kiinteistöjen yhdistäminen

Tontin muodostamista asemakaavan mukaiseksi ei aina tarvitse tehdä tontin lohkomistoimituksella.

Tontin rekisteröinti on tontin lohkomista edullisempi toimenpide.

Päätöksen tunnuksen laadunmuutoksesta tekee kiinteistörekisterin pitäjä, tontin omistajan hakemuksesta.

Hävinneet rajamerkit

Jos tontin rajaa osoittava rajapyykki on hävinnyt ja rajan paikasta ei ole naapureiden kesken riitaa, voi tontin omistaja tilata rajannäytön.

Hävinneiden rajamerkkien paikalle laitetaan puupaalu tai asfalttinaula.

Rajannäytöstä peritään hinnaston mukainen maksu.

Rajan määrääminen / rajankäynti

Jos tontin rajaa osoittava rajapyykki on hävinnyt ja rajan paikasta on riitaa naapureiden kesken. Voidaan suorittaa tontilla rajankäynti, joka tehdään kiinteistönmääritystoimituksena. Tässä tapauksessa rakennetaan kadonneiden rajamerkkien tilalle uudet viralliset rajamerkit. Tontin omistaja hakee toimitusta kirjallisesti.  

Toimituksen hinta alkaen 500 €.

Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan toisen kiinteistön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin, vesi-, viemäri-, sähkö- ja lämpöjohtojen sijoittamiseen ja käyttämiseen.

Rasiteoikeus perustetaan rasitetoimituksessa. Edellytyksenä rasitteen perustamiselle on, että kiinteistöjen omistajat ovat kirjallisesti sopineet rasitteesta, sen laajuudesta ja mahdollisista korvauksista.

Rasitetoimituksessa perustettu rasite merkitään kiinteistörekisteriin, minkä jälkeen rasite sitoo myös kiinteistöjen uusia omistajia.

Rasitetoimitus maksaa alkaen 370 €. Rasite voidaan perustaa myös tontin lohkomisen yhteydessä, jolloin hinta alkaen 150 €.   

Yleisen alueen lohkominen

Yleisen alueen lohkomisessa erotetaan kiinteistöiksi kaupungin omistamat asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitetut alueet, kuten kadut ja puistot.

Asemakaavassa katualueeksi osoitettu maapohja siirtyy kaupungin omistukseen lohkomisen perusteella myös niiltä osin kuin ne eivät ennestään ole olleet kaupungin omistuksessa.

Yleisen alueen lohkominen tulee yleisimmin vireille kaupungin hakemuksesta. Toimitus suoritetaan kaupungin kustannuksella.

Kaupanvahvistukset

Julkinen kaupanvahvistus

Kaupanvahvistus julkisella kaupanvahvistajalla on osa kiinteistön luovutusta (mm. kauppa, lahja, vaihto), jossa luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on edellytys saannon vahvistamiseksi ja siten lainhuudon myöntämiseksi, jossa kaupanvahvistaja tekee ilmoituksen kiinteistökaupasta Maanmittauslaitokselle. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. 

Ajantasaiset tiedot kaupanvahvistajista Maanmittauslaitoksen sivuilla 

Raision kaupungin kiinteistöjen kaupanvahvistajana ja lisätietojen antajana:

Toimitusinsinööri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Maankäyttö- ja asumispalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 089 9751
Address
Kaupungintalo
Maankäyttö- ja asumispalvelut
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

PL 100
21201 Raisio

Location coordinates

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Kaupunki ja päätöksenteko
Asuminen
Kartat
Kiinteistöt
Ympäristö