Saavutettavuusseloste

Raision kaupungin verkkopalveluiden saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Drupal 8 -julkaisujärjestelmällä toteutettua raisio.fi-sivustoa.

Raision kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Raision kaupungin verkkosivut on julkaistu helmikuussa 2019. Saavutettavuus on huomioitu sivustoa kehitettäessä ja sivusto vastaa suurilta osin WCAG 2.1 -kriteerien AA-tason vaatimuksia. Sivustolla on huomioitu esimerkiksi tekstin skaalautuvuus, useampi navigointitapa ja tekstikontrastit. Lisäksi sivut voi kuunnella.

Käyttäjät saattavat kuitenkin edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuuspuutteita. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista.

Sivustolla havaittuja saavutettavuuspuutteita

Asiakirjat ja lomakkeet (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Korjaamme tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian. Verkkosivuillamme on myös Pdf-lomakkeita, jotka eivät ole saavutettavia. Lomakkeet tullaan korvaamaan verkkolomakkeilla, jotka ovat saavutettavia.

Otsikot ja nimilaput

Joistakin sivustolla olevista lomakkeista puuttuvat vielä nimilaput (labes).

Painikkeet

Joillakin painikkeilla ei ole vielä tekstivastinetta.

Linkin tarkoitus

Joillakin sivuilla on käytetty linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla. Linkkien tarkoitusta selvennetään ja turhat linkit poistetaan.

Ymmärrettävä ja selkeä kieli

Sivustolla pyritään käyttämään ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Tämä ei kaikkialla sivuillamme välttämättä vielä toteudu. Sivuston tekstiä muokataan selkeämmäksi. Lisäksi verkkokirjoittajille on laadittu ohjeet, miten kirjoittaa verkkotekstiä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Väliotsikot ja otsikkohierarkian käyttö

Kaikkialla sivuilla ei vielä hyödynnetä otsikkohierarkiaa ja väliotsikoita asianmukaisesti. Tämä on kuitenkin teknisesti mahdollista ja pyrimme korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.

Sivuston saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti

  • Verkkopalveluiden saavutettavuus arvioitiin kevään 2020 aikana. Arvioinnin perusteella saavutettavuusselostetta on päivitetty ja verkkopalveluiden saavutettavuutta kehitetty.
  • Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien.
  • Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille kaupungin toimijoille, jotka tuottavat sivustolle sisältöä tai kehittävät verkkopalveluita.

Saavutettavuusselostuksen laatiminen

Saavutettavuusselostus on koostettu pääosin syksyllä 2019 ja sitä on päivitetty vuonna 2020. Arvioinnissa on hyödynnetty verkkosivujen julkaisun jälkeen kerättyä asiakas- ja asiantuntijapalautetta. Lisäksi apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja. Verkkopalveluiden saavutettavuus arvioitiin uudestaan syksyllä 2020, jonka jälkeen saavutettavuusseloste on päivitetty.

Anna palautetta verkkosivujen saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Yhteydenottokanavat

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.