Kuntalain edellyttämät tiedot ja asiakirjat

Kuntalain mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava verkossa.

Kuntalain edellyttämät tiedot Raision verkkosivuilla