Varhaiskasvatuksen aloituksen hyvät käytännöt

Tietoa varhaiskasvatuksesta eri kielillä:

Day care | Дневной уход | денний догляд | Creșă | پەروەردەی پێشوەختی مناڵی | Kujdesi ditor

Tällä sivulla:

Varhaiskasvatuksen aloitus

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus herättää monenlaisia ajatuksia vanhemmissa ja lapsissa. Aloitusvaiheeseen saattaa liittyä niin huolta ja syyllisyyttä kuin myös innostusta ja uuden odotusta. Lapsen selviytyminen erossa vanhemmistaan huolettaa ja koko perheen arki vaatii uudelleenjärjestämistä.

Hoidon aloitus tuo lapsen elämään paljon muutoksia. Tavoitteena on luoda avoin ja luottamuksellinen suhde vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välille kaikissa lasta ja hänen kehitystään koskevissa asioissa. Kasvatuskumppaneina rakennamme yhdessä perustaa lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja oppimiselle. Turvallisessa ja lämpimässä ilmapiirissä hänen on hyvä kasvaa ja oppia. Vanhemmilla on vastuu lapsensa kasvatuksesta, varhaiskasvatus tukee sitä parhaalla tavalla. 

Muistathan, että olemme vaitiolovelvollisia kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa!

Lapsen sopeutuminen varhaiskasvatukseen

Lapsi tarvitsee noin kuusi kuukautta hoitoon sopeutumiseen. Tällöin lapsen käyttäytyminen on tasapainottunut sekä kotona että varhaiskasvatuksessa. Lapsen tunnereaktiot ovat usein kotona voimakkaampia kuin hoitopaikassa, sillä lapsi reagoi siellä missä tuntee olonsa turvalliseksi.

Hyvin alkanut hoito saattaa uudelleen vaikeutua muutaman kuukauden kuluttua, sillä jotkut lapset reagoivat viiveellä. Kun lapsi aloittaa ihan ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksessa tai uudessa lapsiryhmässä, on se iso askel hänelle. Uuteen ryhmään meneminen on aina jännittävää, myös aikuiselle.

Lasta saattaa ahdistaa ero vanhemmistaan. Lapsen kanssa on hyvä käydä läpi ikävän tunnetta. Arjessa voi olla käytössä keinoja, jotka auttavat lasta säilyttämään vanhemmat mielessä hoitopäivän ajan: omat unilelut, muut turvaa tuovat esineet, vanhempien valokuvat yms.

Alkukeskustelu (yleensä ennen hoidon alkamista)

Alkukeskustelu käydään vanhemman ja työntekijän välillä ilman lasta. Alkukeskustelussa työntekijä saa tietoa lapsesta ja vanhempi varhaiskasvatuksesta. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsestaan tärkeitä asioita mm. mistä lapsi on kiinnostunut, ruokailu- ja unitottumukset, päivärytmi, millainen leikkijä lapsi on ja miten hän suhtautuu pettymyksiin. Vanhemmuudesta, rajoista ja rakkaudesta ja arjen asioista, mitä toivoo perheen ja varhaiskasvatuspaikan yhteistyöstä. Vanhempi tietää miten juuri hänen lastaan tulee hoitaa ja kasvattaa. 

Henkilökunnan edustaja kertoo päiväkodin tai perhepäivähoidon tavoista ja käytänteistä. Samalla sovitaan tiedonsiirrosta koskien lapsen aikaisempaa varhaiskasvatussuunnitelmaan, jos sellainen on olemassa. Kun vanhempi tuntee luottamusta lapsensa päivähoitopaikkaan, välittää hän lapselleen turvaa.

On tärkeää, että lapsi tuntee olonsa mahdollisimman turvalliseksi voidakseen luottaa aikuisiin ja voidakseen leikkiä ja toimia rauhassa. Pieni lapsi ei aina itse osaa kertoa tarpeistaan puhumalla. Lapsen sopeutuminen alkaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten vuoropuhelusta.

Tutustumisjakso

Kun vanhempi tuntee luottamusta lapsensa hoitopaikkaan, välittyy se tunne myös lapselle. On tärkeää, että lapsi tuntee olonsa mahdollisimman turvalliseksi voidakseen luottaa aikuisiin ja voidakseen leikkiä ja toimia rauhassa. Hoidon alkuun tulee varata

riittävästi aikaa. Lapsi ja vanhemmat oppivat rauhassa tuntemaan hoitopaikan ympäristön, rutiinit, ryhmän lapset ja henkilökunnan. Tutustumisaikataulu sovitaan perheen kanssa.

Päivähoidon aloitusprosessi

1. Päivähoitopäätös ja tuloselvityslomake

Vanhemmat/huoltajat saavat kotiin kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta tai tiedon puhelimeen ja sähköpostin, että päätös löytyy Suomi.fi-palvelusta sähköisesti.  Lasten huoltajien tulotiedot katsotaan tulorekisteristä, mikäli huoltajat antavat tähän luvan tai vaihtoehtoisesti ne voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen maarit.seppanen@raisio.fi. Yrittäjien on ilmoitettava tulotiedot (sama ilmoitus kuin verottajalle) edellä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Raision kaupunki

Sivistyskeskus/ Maarit Seppänen

Nallinkatu 2, 21200 Raisio

2. Yhteydenotto annettuun hoitopaikkaan 

Vanhemmat/huoltaja soittavat yksikön esimiehelle, jonka puhelinnumero on päätöksessä, ja sopivat aloituspäivän sekä aloituskeskustelun. 

3. Lapsen tutustuminen päivähoitopaikkaan 

Lapsi tutustuu päivähoitopaikkaan huoltajan kanssa niin monta kertaa, kuin lapsi tarvitsee. Tutustumiskäynnillä täytetään varhaiskasvatussopimus, jossa on yhteystiedot ja muuta tärkeää tietoa lapsesta. Samalla sovitaan lapsen hoitoajoista ja mahdollisista säännöllisistä vapaapäivistä. Vanhemmat voivat kertoa lapsen tavoista ja tottumuksista. Hoitosuhde alkaa, kun lapsi jää ilman huoltajaa päivähoitoon. Lapsen kannalta on hyvä, jos hoitoon totutellaan vähitellen, eli esimerkiksi niin, että hoitopäivät eivät ole alusta lähtien täysimittaisia.

4. Kasvatussuunnitelman laadinta

Kun henkilökunta on tutustunut lapseen riittävästi, sovitaan huoltajien kanssa yhteinen aika lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekoon. Suunnitelmassa käydään läpi lapselle ja lapsen kehitykselle tärkeitä asioita, joita henkilökunta hyödyntää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Mikäli lapsella on lausunto erityisen tuen tarpeesta, se sisällytetään osaksi suunnitelmaa.

Hyvä tietää

Aukiolo

Päiväkotien sekä perhepäivähoitajien aukioloajat ovat pääsääntöisin klo. 6.15–17. Lapsien, jotka syövät aamupalan päiväkodissa, on oltava paikalla viimeistään klo 8. Leijapuisto toimii ympärivuorokautisena päiväkotina. 

Hoitopäivän alkaminen ja päättyminen

Hakiessasi ja tuodessasi lasta päiväkotiin varmista, että joku henkilökunnasta huomaa teidät. Lapsi on sinun vastuullasi aina, kun olet paikalla. Lapsen on helpompi toimia, kun myös vanhemmat noudattavat päiväkodin sääntöjä. Jos joku muu kuin lapsen oma vanhempi hakee lasta, ilmoita varahakijan nimi ja yhteystiedot. Vastuu lapsestasi on meille yhteinen ja tärkeä asia.

Hoitoaika

Hoitosuhteen alkaessa teemme varhaiskasvatussopimuksen, johon kirjataan hoitomuoto. Tarkemmat hoitoajat tulee jokaisen ilmoittaa viikkoa ennen Edlevo-järjestelmään lataamalla puhelimeen Edlevo-sovellus tai tietokoneella nettilinkin kautta. Tästä saat lisää tietoa hoitopaikasta. Pysyvistä hoitomuodon muutoksista tulee neuvotella aina perhepäivähoidonohjaajan tai päiväkodinjohtajan kanssa. Päivittäinen hoitoaika ei saa ylittää 10 tuntia.

Ruokailu

Ruokapalvelut ovat tehneet kaikille päivähoitopaikoille yhteiset ruokalistat joita noudatetaan. Ruoka-ajat ovat pääsääntöisesti seuraavat:

  • klo 8 aamupala
  • klo 11 tai 11.30 lounas
  • klo 14 välipala

Joka ruokailun jälkeen lapselle tarjotaan xylitol-pastilli. Mikäli lapsella on ruoka-aineallergia, tulee siitä toimittaa terveydenhoitajan- tai

lääkärintodistus päivähoitopaikkaan tai perhepäivähoidonohjaajalle. 

Lepoaika

Päivälepo puhututtaa joka syksy. Jokainen lapsi kuuntelee satua, rauhoittuu ja lepää päivittäin noin 45 minuuttia. Sen jälkeen lapsi voi nousta ylös, jos häntä ei nukuta. Jos lapsi nukahtaa, hän on väsynyt ja tarvitsee unta. Lapset

heräävät päivälevolta viimeistään klo 14. 

Ulkoilu

Ulkoilemme sään salliessa päivittäin. Ulkoilu tapahtuu pääsääntöisesti aidatulla piha-alueella, mutta välillä teemme retkiä.

Vaatetus

Lapsi tarvitsee vuodenaikaan ja säähän sopivan vaatetuksen. Vaatetuksen tulisi olla sellainen, ettei se rajoita lapsen/lapsiryhmän päivittäisiä toimintoja. Lisäksi reppuun varataan varavaatteita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vaatteet ja jalkineet olisi hyvä

nimikoida. Jos lapsi tarvitsee vaippoja, on ne myös varattava mukaan.

Sairastuminen ja lääkkeiden antaminen

Ilmoitattehan hoitopaikkaan, jos lapsenne on sairastunut. Sairaana tai huonokuntoisena hän ei voi tulla varhaiskasvatukseen. Kun lapsi voi ulkoilla normaaliin tapaan, hänet voi tuoda hoitoon. Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otamme välittömästi yhteyttä vanhempiin. 

Lääkkeiden antaminen lapselle on pääsääntöisesti vanhempien tehtävä. Nykyisin lähes kaikissa kuuriluonteisesti käytettävissä lääkkeissä on vaihtoehtoja, joita annostellaan vain 1-2 kertaa/vrk. Tämä koskee myös silmätippoja. Lääkkeet tulee

ottaa kotona ennen hoitoon tuloa ja tarvittaessa hoidon jälkeen (riippumatta siitä syökö lapsi aamupalansa kotona vai hoidossa). 

Jos lapsen krooninen sairaus vaatii lääkkeen antamista päivähoidossakin, asiasta sovitaan tapauskohtaisesti vanhempien ja hoitavan tahon kanssa. Tästä laaditaan aina lääkehoitosuunnitelma. Homeopaattisten tuotteiden ja luontaistuotteiden antaminen lapselle on vanhempien vastuulla eikä niitä anneta hoitopaikassa.

Syntymäpäivät

Syntymäpäiväkutsuja ei jaeta lokeroihin. Ryhmät keräävät syksyllä vanhempien sähköpostiosoitteet, mikäli vanhemmat antavat luvan ja ne jaetaan vanhemmille. Kutsut voi toimittaa sähköisenä.  

Lapsien vakuutuksista 

Raisiossa hoitolapset ovat vakuutettuja hoitopäivien ajan. Jotta korvaus maksetaan kaupungin vakuutuksista, tulee lapsi viedä ensin Raision terveyskeskukseen. Kiireellisissä tapauksissa ensihoitajat arvioivat kuljetuksen tarpeen ja hoitavan tahon. Terveyskeskuksessa arvioidaan hoitotoimenpiteet ja annetaan tarvittavat lähetteet. 

Käytettäessä yksityisiä lääkäriasemia vanhemmat vastaavat kuluista siltä osin, mikä ylittää oman terveyskeskuksen maksun. Raision kaupunki ei käytä yksityisiä lääkäripalveluita. Poikkeuksena ovat kiireelliset hammashoidot hammashoitolan ollessa suljettuna. Päivähoidossa tapahtuneista tapaturmista informoidaan viipymättä lapsen huoltajia.

Autokuljetukset

Käytämme retkiin takseja tai linja-autoa. Lapsia ei saa kuljettaa henkilökunnan autolla. 

Yhteishuoltajuus/Yksinhuoltajuus

Jos perheessä on yhteishuoltajuus, molemmilla vanhemmilla on oikeus kaikkiin lasten tietoihin. Jos perheessä on yksinhuoltajuus,  luovutamme tietoja vain huoltajalle, jolla on nimetty huoltajuus. Mikäli perheellä on oikeudellinen päätös huoltajuudesta, tulee

päätös toimittaa tiedoksi myös varhaiskasvatukseen.

Esiopetus

Esiopetus sisältyy ajallisesti varhaiskasvatuspäivään. Pääsääntöisesti esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on 8.30-12.30, koulujen yhteydessä olevien yksiköiden esiopetusaika saattaa vaihdella. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen oppimisen valmiuksia, tukea lapsen persoonan kehitystä, terveen itsetunnon vahvistumista sekä positiivista minäkuvaa. 

Esiopetuksessa ohjaamme lasta omaksumaan kulttuurimme arvoja ja normeja, toisten huomioimista sekä yhteiselämän pelisääntöjä. Monipuolinen toiminta ja leikki ovat esiopetuksen keskeisiä työskentelytapoja. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen aikaisemmat oppimiskokemukset, mielenkiinnon kohteet, lahjakkuus ja mahdolliset oppimisvaikeudet pyritään huomioimaan toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Esiopetuksen työajat löytyvät vuosittain Raision nettisivuilta.

Esiopetus ja siihen liittyvät ateriat sekä tapaturmien hoito ovat maksuttomia. 

Sairaudet ja varhaiskasvatus

Syksyn ja talven aikana lasten tartuntataudit lisääntyvät huomattavasti ja asiaan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on paras tapa tartuntatautien ehkäisyssä. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen vain terveenä, sairaan lapsen paikka on kotona.

Sairaan lapsen hoidon järjestäminen voi tuottaa hankaluutta lapsen vanhemmille.  Työssä käyvällä, alle 12-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus jäädä pois työstä, lapsen sairauden ja hoidon järjestämiseksi enintään neljän päivän ajaksi /lapsen sairausjakso.

Raision /Ruskon /Vahdon terveysaseman sairaanhoitaja tai lasta hoitava lääkäri, voi kirjoittaa todistuksen tilapäisestä hoitovapaasta työnantajaa varten. Lainmukainen tilapäinen hoitovapaa on palkatonta aikaa. Joillakin aloilla tai työpaikoilla on erikseen sovittu palkallisesta vapaasta hoidon järjestämiseksi.

Pääsääntö on, että sairaita lapsia ei saa viedä päivähoitoon. Sairaan lapsen kuuluu levätä ja toipua kotona. Kipu-/kuumelääkkeen antaminen ennen päivähoitoon viemistä ei myöskään ole asianmukaista. Lapsi on terve ja päiväkotikuntoinen, kun hän voi leikkiä ja osallistua päivähoitopaikan toimintaan tarvitsematta erityishuomiota. Alla on tarkempi sairauskohtainen lista eristyksen tarpeesta.

Kun jokainen vanhempi kiinnittää tähän huomiota, lapset pysyvät terveempinä.

Raision varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa ei anneta mitään lääkkeitä lapsille hoitopäivän aikana. Poikkeuksena on ainoastaan pitkäaikaissairauden lääkehoito, josta lapselle tehdään erillinen lääkehoitosuunnitelma. Lapsen ihon rasvauksia voidaan tehdä atooppisen ihon niin vaatiessa.

Milloin lapsi voi tulla päivähoitoon/esiopetukseen?

Kuume: Lapsi voi palata hoitoon/esikouluun yhden kuumeettoman vuorokauden jälkeen ja kun muuta mahdolliset oireet ovat paranemaan päin.

Yskä ja nuha: Jos kuumetta, kts. kohta kuume. Yskä ja nuha vaativat poissaoloa, kun ne häiritsevät yleisvointia tai toimintaa hoidossa/esikoulussa (esim.  ulkoilu).

Ripuli ja oksentelu: Lapsi voi palata hoitoon/esikouluun, kun lapsi on ollut 2 vrk:n ajan oireeton.

Vesirokko: Yleensä 5-6 vrk iho-oireiden alkamisesta, kunnes ruvet ovat kuivuneet ja vointi sallii.

Korvatulehdus: Ei tarvita eristystoimia. Lapsi voi palata hoitoon/esikouluun, kun kuume, kipu ja yleisvointi sallivat.

Silmätulehdus: Eristäminen ei ole välttämätöntä, oireiden voimakkuus ratkaisee poissaolon.

Kihomadot: Poissaolo päivähoidosta/esikoulusta ei ole tarpeen. Lääkehoito annetaan kotona ja koko perheelle samanaikaisesti.

Täit: Eristys on aiheellinen, kunnes hoito on annettu.

Märkärupi: Eristys kestää 24 tuntia suun kautta otettavan ja 48 tuntia paikallisen lääkityksen aloituksesta.

Vauvarokko: Hoito järjestetään oireiden vaatimalla tavalla. Lapsi voi palata hoitopaikkaan, heti yleistilan ja kuumeen salliessa.

Tulirokko ja angiina (Streptokokki A-infektiot): Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta, kotihoitoajan pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi.

Herpes Simplex l. yskänrokko: Eristystarvetta ei ole, mikäli yleisvointi on hyvä.

RS-virus: RS-virus on kaikkein tarttuvin juuri ennen sairauden puhkeamista ja sairauden alkuvaiheessa. Lapsen eristämisellä ei ole juuri merkitystä tartuntariskille.  Lapsi voi palata päivähoitoon tai esikouluun, kun kuume on laskenut ja lapsen yleisvointi on hyvä.

Parvo- eli pikkurokko: Tartunnasta kuluu 1-3 viikkoa ennen kuin sairaus puhkeaa.  Tämän vuoksi tartuntariskiä on vaikea rajata. Lapsi tulee pitää kotona siihen saakka, kunnes kuume on poissa ja lapsi vaikuttaa terveeltä. (Ihottuma voi jatkua parikin viikkoa, toisinaan häipyen ja palaten. Ihottuma yksistään ei siis ole este hoitoon /esikouluun palaamiselle.)

Enterorokko: Tauti tarttuu jo ennen oireiden ilmaantumista. Lapsi voi olla hoidossa/esikoulussa, mikäli yleisvointi sen sallii eikä lapsi ole kuumeinen.

Syyhy: Poissaolo päivähoidosta 24 tuntia hoidon loppumisesta.

Adeno virus: Adenovirusinfektio tarttuu helposti pisaroiden välityksellä yskiessä ja aivastaessa tai koskettamalla esimerkiksi käsien välityksellä. Osa adenoviruksista voi tarttua ulosteista tai uimavedestä. Adenovirusinfektioon ei ole lääkitystä, vaan hoito on oireenmukaista.

Asiasanat

Lapsiperheet
Koulutus ja varhaiskasvatus
Koulutus