Asukasbudjetti

Asukasbudjetti kuvituskuva.

Mikä on asukasbudjetti?

Asukasbudjetti tarkoittaa sitä, että asukkaat suunnittelevat ja päättävät, miten osa kaupungin rahoista käytetään. Vuosille 2023 ja 2024 kaupungin budjetista on varattu 50 000 euroa asukkaiden ideoille.

Asukasbudjetti etenee vaiheittain:

1. Ideointi (päättyi 22.6.2023)

Ideoida voi kuka tahansa ja ideoita voi jättää niin monta kuin haluaa. 

2. Ideoiden läpikäynti kaupunkiorganisaatiossa  

Kaikki saapuneet ideat käydään kaupungin eri yksiköissä läpi. Osa ideoista saattaa olla valmisteilla muualla ja osa olla palveluita, joita kaupunki ei toteuta.

3. Kaikkien ideoiden julkaisu (31.8.2023)

Vaikka vain pieni osa ideoista voidaan ottaa mukaan äänestykseen, kaikki ideat säilytetään. Niitä voidaan hyödyntää kaupungin kehittämisessä myöhemmin.

4. Äänestysvaihe (30.9.2023 asti)

Raisiolaiset saavat äänestää suosikki-ideansa toteutukseen. 

5. Voittajien julkistus

Tutustu voittajaideoihin!

6. Toteutukset

Äänestyksessä voittaneita ideoita toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana. Ideoita voidaan toteuttaa useampi, kunhan niiden yhteenlaskettu kustannus on 50 000 euroa. 

Miten asukkaiden ideoita arvioidaan? 

Kaupungin asiantuntijat arvioivat kaikki asukasideat ja niiden toteutusmahdollisuudet seuraavin kriteerein:

  • idea tulee olla kaupungin toimivallassa ja toteutettavissa vuonna 2023-2024
  • idea liittyy teemoihin: asuinalueiden kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, kestävyys ja ekologisuus, hyvinvointi, aktiivisuus ja osallisuus tai Raision kaupunki 50v -juhlavuosi
  • idea on toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla (50 000 €)
  • idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa, eikä ei edellytä esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista
  • idea on epäkaupallinen, syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä
  • idean tulee olla lainmukainen

Ideoita etsittiin neljään eri teemaan

Asukkaiden ideoinnin tueksi oli neljä eri teemaa. Teemat kytkeytyvät kaupungin strategiaan. Ideat voivat koskea koko kaupunkia tai ne voivat liittyä johonkin tiettyyn kaupunginosaan. 

Yksi teemoista liittyy Raision juhlavuoteen. Raisio sai kaupunkioikeudet vuonna 1974 ja ensi vuonna kaupunki juhlii siis viisikymppisiään. Asukkaat voivat nyt vaikuttaa juhlimisen eri tapoihin.

1. Asuinalueiden kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuus on yhteiskunnallinen ongelma, siksi sen ratkaisemiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä. Asuinalueiden ja lähiöiden kehittäminen on osa kaupungin strategiatyötä. Tavoitteena on edistää asuinalueen elinvoimaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Esimerkiksi yhteisöllisten kohtaamispaikkojen kuten leikkipuistot, lähiliikuntapaikat, virkistysalue, kerhotilat tms. kehittäminen.

2. Kestävyys ja ekologisuus

Kestävyyttä ja ekologisuutta edistävillä ratkaisuilla luomme Kestävää Raisiota myös tulevaisuudessa. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden varmistamista sekä kuntalaisten elinympäristön sopeuttamista siihen. Esimerkiksi investoinnit viheralueisiin, kestävään kulkemiseen tai energiatuotantoon, jätepisteisiin tms.

3. Hyvinvointi, aktiivisuus ja osallisuus

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia osallisuuteen sekä hyvään ja aktiiviseen arkiympäristöön. Esimerkiksi investointeja hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimintoihin ja palveluihin iästä tai toimintakyvystä riippumatta.

4. Raision kaupunki 50-vuotisjuhlavuosi

Mitä Raisio merkitsee sinulle, minkä näköinen on juhlavuoden Raisio? Tai mitä haluaisit jättää näkyväksi ja perinnöksi tuleville sukupolville? Ideoi ja innovoi.

Hyvinvointikoordinaattori
Organisaatio
Konsernipalveluyksikkö
Yksikkö
Päätöksentekopalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 530 3752
Address
Kaupungintalo