Kuloistenniityn päiväkoti

Kuloistenniityn päiväkodin havainnekuvassa päiväkodin julkisivu ja piha. Laatinut Rakennusliike Lapti.

Raisioon rakentuu uusi, noin 2 200 neliön suuruinen Kuloistenniityn päiväkoti. Kuloistenniityn päiväkoti on suunniteltu noin 170 lapselle ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2025. 

Uusi päiväkoti rakentuu uudelle Kuloistenniityn asuinalueelle, Raision ja Turun rajalle. Rakennus on suunniteltu ympäristöystävällisesti. Puu on vahvasti läsnä rakennuksessa rakenteellisesti ja arkkitehtonisesti sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolella. Oivaltavasti käytetty hirsi tekee julkisivuista mielenkiintoiset, ja hirsipintaa löytyy myös päiväkodin sisäpuolelta hirsipaneloituina väliseininä. Sisäpuolen hirsipinnat parantavat tilojen akustiikkaa ja sisäilmanlaatua.

Päiväkodin tilat on suunniteltu mahdollisimman muuntojoustaviksi, selkeiksi ja siten helposti kalustettaviksi vastaamaan erilaisia tarpeita ja tilanteita. Päiväkodin keskellä sijaitsevat yhteiset ruoka- ja monitoimisalit.

Projektin urakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy. Hanke on kilpailutettu kokonaisvastuu-urakkana. Laptin tarjous oli hieman alle 8 miljoonaa euroa.

Aikajana

2025 

  • Kuloistenniityn päiväkoti valmistuu ja otetaan käyttöön 9/2025 

2024 

  • Päiväkodin urakoitsijaksi valitaan Rakennusliike Lapti Oy
  • Kaupunginhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan
  • Rakennustyöt voivat alkaa kesällä 2024

2023

  • Urakoitsijan kilpailutus käynnistyy
  • Tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksytään, investointipäätös tehdään
  • Kuloistenniityn asemakaavaehdotus hyväksytään