Varhaiskasvatuksen maksut

Tällä sivulla

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

 • perheen koko
 • sovittu hoitotuntien määrä kolmiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
 • tulot ennen verojen vähentämistä
 • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen

 • Sovittu hoitoaika enintään 20 tuntia viikossa, enintään 187 euroa / kk (60%).
 • Sovittu hoitoaika 20-35 tuntia viikossa, enintään 249 euroa / kk (80%). 
 • Sovittu hoitoaika yli 35 tuntia viikossa, enintään 311 euroa / kk.
 • Maksutonta esiopetusta on 4 tuntia päivässä ajalla 1.8-31.5.
 • Vuorohoito yli 150 tuntia kuukaudessa, enintään 311 euroa / kk.
 • Vuorohoito alle 150 tuntia kuukaudessa, enintään 249 euroa / kk (80%).
 • Vuorohoito alle 110 tuntia kuukaudessa, enintään 187 euroa / kk (60%).

Jos lapsella on  varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, se järjestetään samassa  paikassa. Tarvittavan varhaiskasvatuksen maksu määräytyy seuraavasti:

 • 60 % kokopäivämaksusta, hoitoaika 20 tuntia/viikko
 • 80 % kokopäivämaksusta, hoitoaika 20-35 tuntia/viikko
 • esiopetus ja vuorohoito alle 110 tuntia kuukaudessa, 60 % kokopäivämaksusta
 • esiopetus ja vuorohoito alle 150 tuntia kuukaudessa, 80 % kokopäivämaksusta

Hoitoajan tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.8.2024 alkaen

 • 2 henkilön perheessä, 7000 euroa
 • 3 henkilön perheessä, 8155 euroa
 • 4 henkilön perheessä, 8865 euroa
 • 5 henkilön perheessä, 9645 euroa
 • 6 henkilön perheessä, 10300 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin ja palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa palvelusihteeriltä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten tarvittavat liitteet

Vuoden 2020 alusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määritykseen tarvittavat tulotiedot saamme kansallisesta tulorekisteristä, johon vanhemmat antavat suostumuksensa. Yrittäjät toimittavat entiseen tapaan tulotietonsa.

 • tilinauha, josta näkyy bruttopalkka ja vuoden alusta kertynyt tulo
 • yrittäjätulotodistus
 • tosite (eläke-sairauspäiväraha, myös lapsen eläke, työttömyyskorvaus ja -kassa-avustus, äitiyspäiväraha, tapaturmavakuutuksen päiväraha
 • tosite pääomatulosta (korko-, osinko- ja vuokratuloista)
 • elatusmaksutosite/elatustukitosite

Sähköisessä asioinnissa voidaan ilmoittaa suoraan hyväksyvänsä korkeimpaan maksuun ja tällöin emme tuloja tarkista.

Nämä liitteet toimitetaan ennen hoidon alkua  osoitteeseen Päivähoitotoimisto/Seppänen, Nallinkatu 2, 21200 Raisio.

Korkein maksu on 311 €/kk. Pienin perittävä maksu on 30 €/kk. Tarkempia tietoja löytyy sivun alareunasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen liitteestä.

Päätöksestä annetaan sähköinen tiedoksianto

Kun maksupäätös on tehty, saat  sähköpostiisi ilmoituksen että päätös on luettavissa Edlevo-sovelluksessa (puhelimen app). Löydät tämän sovelluksen kotisivun kohdasta päätökset.

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Raision kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen päivähoidon. Kaupunki myöntää palvelusetelin perheelle, mutta maksaa sen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Palveluntuottajan ilmoittamasta palvelun hinnasta vähennetään myönnetty palveluseteli ja perhe maksaa asiakasmaksuna palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. Päätöksessä näkyy laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun määrä (=omavastuuosuus).

Ohjeistuksena perheelle: Perheen tulee hakea yksityinen paikka itse. Kun olette saaneet vahvistuksen palveluntuottajalta, että teillä on paikka varattuna, niin lähetä päivähoitotoimistoon tulotietonne tai  /opiskelutodistus niin teemme teille arvosetelin, joka toimii samalla palvelusetelipäätöksenä.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikkojen hinnat vaihtelevat, kysy maksuista suoraan yksityisistä päiväkodista tai -perhepäivähoitajilta.

Lue lisää yksityisestä päivähoidosta Raisiossa.

Yksityisen päiväkotipaikan palvelusetelin enimmäisarvot ovat seuraavat:

päiväkotipaikka alle 3-vuotias 1689,80 €/kk

 • kokopäivä yli 35 tuntia/viikko 1689,80 €/kk
 • kokopäivä 20-35 tuntia/viikko 1689,80 €/kk
 • osa-aikainen varhaiskasvatus  20 tuntia/viikko 1013,88 €/kk

 

päiväkotipaikka yli 3-vuotias 994,00 €/kk

 • kokopäivä yli 35 tuntia/viikko  994,00 €/kk
 • kokopäivä 20-35 tuntia/viikko 994,00 €/kk
 • osa-aikainen varhaiskasvatus  20 tuntia/viikko 596,40 €/kk
 • esiopetusta täydentävä päiväkotipaikka 20-35 tuntia/viikko  994,00 €/kk
 • esiopetusta täydentävä päiväkotipaikka  20 tuntia/viikko 596,40 €/kk

Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki

Kotihoidontuki

Kotihoidontuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

 Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA

Lisätietoa yksityisen hoidon tuesta Kela sivuilla.

Raision kaupunki tukee raisiolaisen lapsen yksityistä hoitoa maksamalla Kelan yksityisen hoidon tuen yhteydessä kuntalisää.

Kuntalisää maksetaan, kun lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.

 • alle 3-vuotiaasta lapsesta 290€/kk kaikissa hoitomuodoissa
 • yli 3-vuotiaasta lapsesta 260€/kk kaikissa hoitomuodoissa

Kuntalisää ei makseta lapsesta, joka osallistuu esiopetukseen tai hänelle on myönnetty palveluseteli.

KELA huolehtii yksityisenhoidontuen lakisääteisen osan ja kuntalisän maksamisesta.

Palvelusihteeri
Organisaatio
Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Yksikkö
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1587
Address
Kaupungintalo