Koulutusta ja tukea työllistymiseen

Raisiolaiset aikuiset maahanmuuttajat osallistuvat Turun seudulla järjestettäviin koulutuksiin:

  • kotoutumiskoulutuksissa opiskellaan suomea ja yhteiskuntatietoa. Kurssit ovat työvoimakoulutusta, joihin hakeudutaan TE-toimiston kautta
  • aikuisten perusopetuksessa opiskellaan suomea ja peruskouluaineita. Koulutusta järjestetään mm. Turun ammatti-instituutissa ja Turun kristillisessä opistossa.
  • Tutkintokoulutukseen valmistavan koulutus (TUVA) parantaa valmiuksia siirtyä toisen asteen opintoihin. Opetusta on tarjolla mm. Rasekossa ja Turun ammatti-instituutissa.

Lisätietoa aikuisten maahanmuuttajien koulutuksista voi hakea opintopolusta. Kurssihakupalvelun kautta löytyy tietoa suomen ja ruotsin kielen kursseista Turun, Helsingin ja Tampereen seudulla.

Työllistyminen on tärkeä osa-alue onnistuneessa kotoutumisessa. Työllistyminen vaatii yleensä ammattiin kouluttautumista Suomessa tai lähtömaassa hankitun ammatin tai tutkinnon täydentämistä. Monen polku työelämään kulkee työkokeilujen ja palkkatukityön kautta. Työllistymiseen on apua saatavissa TE-toimistosta ja erilaisista hankkeista kuten Rasekon Joustavasti työhön -hankkeesta.