Kartat ja paikkatieto

Maankäyttöpalvelut tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoja niin kaupungin sisäiseen kuin myös ulkoiseen käyttöön.

Internet-karttapalvelu

Kaupungin kartta-aineistoja

 • Kantakartta (sisältää kiinteistö- ja pohjakartan)
 • Ajantasa-asemakaava
 • Virastokartta
 • Maanomistuskartta
 • Opaskartta
 • Ilmakuva

Pohjatutkimustiedot

Raision kaupungin pohjatutkimustiedot ovat katseltavissa ja ladattavissa Geologian tutkimuskeskuksen palvelusta.

3D-kaupunkimalli

Kaupunkimalli sisältää rakennukset ja rakennelmat sekä maanpinnan polygonimalleina.

Karttojen ja paikkatietoaineistojen tilaus

Karttojen ja paikkatietoaineistojen tilaus tapahtuu paikkatietokäsittelijöiltä kartta ja asiakirjatilauslomakkeella osoitteesta paikkatietokasittelijat@raisio.fi.

Kartta- ja paikkatietoaineistojen hinnat löytyvät Maankäyttöpalveluiden hinnastosta.

Rakennusluvan vaatiman karttapaketin tilaus tapahtuu rakennusvalvonnan toimesta, kun rakennuslupahakemus on tehty. Suunnittelua varten tarvittavat sähköiset aineistot on tilattava erikseen paikkatietokäsittelijöiltä.

Vesi- ja viemärijohtojen suunnitteluun tarvittava johtokarttaote tilataan suoraan osoitteesta kirsi.sariola@raisio.fi.

  Lähdeviittaus

  Käytettäessä Raision kaupungin tuottamia kartta- ja paikkatietoaineistoja, tulisi julkaisun tai palvelun yhteydessä mainita lähteenä Raision kaupunki (Esimerkki: Lähde: Raision kaupunki, pohjakartta, 1/2020).

  Kaupungin käyttämät koordinaattijärjestelmät

  • Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23 (EPSG:3877), ollut käytössä 17.3.2011 lähtien
  • Korkeusjärjestelmä: N2000, ollut käytössä 1.1.2016 lähtien

  Rajapintapalvelut

  Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus ottaa yhteyttä tiedon tuottajan palvelimelle ja noutaa sieltä tarjolla olevia aineistoja määritellyltä alueelta. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoa tai itse ohjelmoitua sovellusta.

  Metatiedot:

  Käyttöehdot:

  Palveluiden tila:

  Kartat ja paikkatieto
  Tulostus- ja kopiointipalvelut

  Paikkatietokäsittelijä
  Matkapuhelinnumero
  +358 44 797 1453
  Sähköposti
  Address
  Kaupungintalo
  Paikkatietokäsittelijä
  Matkapuhelinnumero
  +358 40 646 9949
  Sähköposti
  Address
  Kaupungintalo
  Palvelusihteeri
  Matkapuhelinnumero
  +358 44 797 1443
  Address
  Kaupungintalo
  Paikkatietoinsinööri
  Matkapuhelinnumero
  +358 44 797 1910
  Address
  Kaupungintalo

  Asiasanat

  Asuminen ja ympäristö
  Kartat
  Kartat ja karttapalvelut