Viranhaltijapäätökset

Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan kaikki ne viranhaltijapäätökset, joista on tehty pöytäkirja ja joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, jos se katsotaan tarpeelliseksi (kuntalaki 140 § 2 mom.).

Verkossa julkaistaan lisäksi sekä tiedottamisnäkökulmasta merkittäviä että hallintolain mukaisesti julkisesti kuulutettavia viranhaltijapäätöksiä, joihin ei ole kuntalain mukaista muutoksenhakuoikeutta. Näihin viranhaltijapäätöksiin on liitetty valitusosoitus.

Nähtävilläpitopaikat 

Konsernihallinnon viranhaltijat:

 • Konsernihallinto, kaupungintalo, Nallinkatu 2

Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan viranhaltijat:

 • Infrapalvelut, kaupungintalo, Nallinkatu 2
 • Kaupunkikehityspalvelut, kaupungintalo, Nallinkatu 2

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan viranhaltijat:

 • Opetus- ja kulttuuripalvelut:

  Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala, kaupungintalo, Nallinkatu 2
 • Liikunta- ja nuoriso- sekä kirjastopalvelut:

  Raision kaupunginkirjasto, Eeronkuja 2
 • Koulujen ja oppilaitosten rehtorit:

  ko. koulun tai oppilaitoksen kanslia
 • Varhaiskasvatus:

  Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala, Nallinkatu 3
 • Päiväkodit ja perhepäivähoidon ohjaajat:

  ko. päiväkodit ja Nallinkatu 3

Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijat

 • Sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalvelut, Nallinkatu 3