Katujen kunnossapito ja hoito

Keltaisia tulppaaneja etualalla valoverkon katuosuudella, taustalla kerrostalo ja kukkiva marjaomenapuu.

Katujen ja liikennealueiden kunnossapidon tarkoituksena on tarjota käyttäjille mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen.

Kesäkunnossapito

 • Katujen päällystevaurioiden korjaus
 • Tukkeutuneiden sivuojien ja rumpujen avaaminen
 • Katujen harjaus, kun hiekoitus lopetetaan
 • Katujen pesu vain ydinkeskusta-alueella
 • Sorateiden tasaaminen
 • Pölynsidonta

Talvikunnossapito

 • lumen auraus ja liukkauden torjunta
 • Jäätyneiden rumpujen avaaminen
 • Päällystevaurioiden korjaus sääolosuhteiden salliessa
 • Liikennemerkkien, opasteiden, liikennevalojen ja katuvalojen hoito.

Hoitotaso perustuu Raision teknisen lautakunnan hyväksymään kunnossapitoluokitukseen (ks. kartat). Luokituksen mukaan pää- ja kokoojakadut hoidetaan ensin, minkä jälkeen siirrytään tonttikaduille. Kevyen liikenteen väylistä hoidetaan ensimmäisenä koulureitit.

Kunnossapito- ja puhtaanapitovastuut

Kaupungin sisäistä katu- ja tieverkkoa ylläpitävät kaupunki ja ELY-keskus. ELY-keskuksen ylläpitämät väylät Raision kaupungin alueella esitettynä kuvan muodossa.

Ely-keskuksen ylläpitämät katu- ja tieosuudet.

Alla yhteystietoja, joihin voi ilmoittaa ELY-keskuksen teiden tai kaupungin katujen ongelmista, kuten puutteellisesta kunnossapidosta, liikennevalojen ja katuvalojen häiriöistä tms.

Kaupungin kadut: Palvi-palautepalvelu

ELYn tiet ELY-keskuksen Palauteväylä

Tienkäyttäjän linja päivystää 24/7, puh. 0200 2100 (ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä).

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Tonttiliittymän lumen poisto ja liukkauden torjunta kuuluvat kiinteistön omistajalle. Tonteilta tulevan lumen siirtäminen katualueelle ei ole sallittua.

Lisäksi kiinteistön omistajan vastuulla on:

 • Tontin kohdalla olevan jalkakäytävän pitäminen käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
 • Ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metriä (tai enintään 24 metriä mikäli katualueella on istutusalue).
 • Tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuva viherkaistan ja ojan pitäminen siistinä.
 • Lian ja roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä.
 • Estää ojarumpujen tukkeutuminen poistamalla roskat yms.

Kunnossapitovastuut on esitetty tarkemmin Kadut kuntoon-julkaisussa.

Puhtaanapitovastuut

Romuajoneuvot katualueella

Hylätyt, liikennöintiä ja kunnossapitoa haittaavat ajoneuvot poistetaan katualueelta. Siirrosta huolehtii oy Harkka Ab. Siirto-, ilmoitus- ym. kulut peritään ensisijaisesti omistajalta.Ilmoitukset Raision kaupungin katualueella havaituista hylätyistä ajoneuvoista voi tehdä sähköpostitse kunnallisteknisiin palveluihin osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi.

Liitteet

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Tienpito
Pysäköinti