Tukea ja ohjausta kotoutumiseen

Raision kaupungin kotoutumispalvelut

Tukee maahanmuuttajien kotoutumista, esim.:

  • opastaa arkielämän asioissa kuten asumiseen, sosiaaliturvaan, työhön, koulutukseen ja oleskelulupiin liittyen.
  • tukee vanhemmuutta ja opastaa lasten päivähoito-, koulu- ja harrastusasioissa
  • tarjoaa psykososiaalista tukea
  • edistää maahanmuuttajien ja kantaraisiolaisten kohtaamista.

Kotoutumispalveluiden yksikkö palvelee asiakkaita, joiden ensimmäisen oleskeluvan saamisesta on kulunut alle kolme vuotta. Syyt maahanmuuttoon voivat olla moninaiset, esim. pakolaisuus, perhesyyt, työ tai opiskelu. Asiakkaille laaditaan kotoutumissuunnitelma, jossa huomioidaan koko perheen palvelutarpeet.

Työvoimaan kuuluvat työttömät aikuisasiakkaat ohjataan TE-palveluihin. TE-palvelut kartoittavat asiakkaan tilannetta, laativat kotoutumissuunnitelman ja ohjaavat esim. kotoutumiskoulutuksiin tai työelämään. Paikalliset TE-palvelut - TE-palvelut.

Kaupungin kotoutumispalvelut ohjaa työvoiman ulkopuolella olevat, kuten kotona lastaan hoitavat ja eläkeläiset kotoutumista tukevaan kurssi- ja ryhmätoimintaan.

Kotoutumispalvelut tekee yhteistyötä mm. sosiaalipalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisopalveluiden, kirjaston, terveystoimen sekä seurakunnan ja yhdistysten kanssa. Myös TE-toimisto, Kela ja Raision vuokra-asuntotoimisto ovat keskeisiä yhteistyötahoja.

Raision kotoutumispalveluiden yksikkö pyrkii myös kehittämään maahanmuuttajatyötä, edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisäämään tietoa ja ymmärrystä maahanmuutosta ja monimuotoisuudesta.

Kotoutumispalvelut toimii osana Raision yritys- ja työllisyyspalveluita.

Maahanmuuttokoordinaattori
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1684
Address
Kotoutumispalvelut
Maahanmuuttokoordinaattori
Matkapuhelinnumero
+358 40 623 6143
Address
Maahanmuuttopalvelut
Kotoutumisohjaaja
Matkapuhelinnumero
+358 40 643 3619
Sähköposti

Monineuvo - neuvontaa suomeksi ja omalla kielellä

Raision kotoutumispalvelut tarjoaa myös matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta kaikille kunnassa asuville maahanmuuttajille riippumatta siitä, kuinka pitkään asiakas on asunut Suomessa. Monineuvo toimii asiointipiste Olkkarissa, Raisiontori 6.

Neuvontaa saa suomen, englannin, venäjän, arabian ja kurdin kielillä. Neuvojat opastavat erilaisissa arjen kysymyksissä, jotka voivat koskea viranomaisasioita, koulutusta, työtä, taloutta, asumista ja vapaa-aikaa. Neuvojat auttavat esimerkiksi täyttämään lomakkeita ja löytämään oikean palvelun.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa Monineuvoa, joka on osa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanketta Varsinais-Suomessa.

Neuvonnan aukioloajat:

Suomi, englanti ja venäjä ma klo 12-14 ja ti klo 10-13.

Arabia ma klo 10-12.

Kurdi pe klo 11-13.

Aukioloaikoina neuvontaa saa ilman ajanvarausta. Neuvojan tavoittaa tuolloin myös puhelimitse p. 040 487 9936. Neuvojille voi myös varata aikoja soittamalla em. numeroon aukioloaikoina tai ottamalla yhteyttä koordinaattoriin 040 352 9714 / olkkarin.monineuvo@raisio.fi

Koordinaattori
Matkapuhelinnumero
+358 40 352 9714
Sähköposti
Address
Raisio

Raision avustuskeskus

Raisiossa toimii avustuskeskus, joka perustettiin Ukrainan sodan alettua, kun kuntaan muutti paljon sotaa pakenevia. Keskus tarjoaa materiaalista apua ja neuvontaa Raision ja lähialueella asuville pakolaisille https://ukrfin.fi/raision-avustuskeskus/