Raision keskustavisio

Raision keskustavisio talvipuutarha.

Raision keskustavisio tarjoaa vihreitä kohtaamispaikkoja

Raisiolle on avautumassa ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa kaupungin keskustaa. Keskustaa halkova E18-tie muutetaan tunneliksi 2020-luvulla. Tunnelin myötä kaupungin ytimeen syntyy poikkeuksellisesti uutta maa-aluetta. Turun seudun joukkoliikenneratkaisu voi tuoda Raision keskustaan myös raitiotie- tai superbussilinjaston. Muutokset vaativat asemakaavoitusta, jonka tueksi kaupunki on laatinut keskustavision. Visiossa Raision keskusta on vihreä ja hyvin saavutettava innovaatiokeskus ja kohtaamispaikka

Raision keskustavisio keskuspuisto.

Keskustavisio kattaa tunnelin lähialueet sekä Varppeenaukion, Tasalanaukion ja Soliniuksenkujan ympäristöä. Tunneli alkaa Raisiontien ja E18-tien risteyksestä ja se on noin 450 metriä pitkä.

Raision uudessa keskustavisiossa hyödynnetään kaupungin erinomaista saavutettavuutta, mutta keskusta yhdistetään ympäröiviin viheralueisiin. Uuden keskustarakenteen monimuotoiset viheralueet, korttelipuistot ja viherkäytävät, luovat alueelle omaleimaista identiteettiä.

Raision keskustavisio pihakatu

Uuden Raision tärkeimmät osa-alueet ovat keskustan porttina toimivat korkeat rakennukset ja niiden välissä oleva talvipuutarha, josta avautuu tunnelin kannelle rakentuva puisto. Puisto yhdistää keskustarakenteen ja luo suuren vihreän maiseman keskelle Raisiosta. Myös muut keskustan alueet jäsentyvät kaupunkitilojen sarjaksi. Keskustapuistoa ympäröivät uudenlaiset townhouse-asuinkorttelit. Liikekeskustan rakennuskantaa uudistetaan ja tiivistetään ajan kuluessa.

Raision keskustavisio Raisiontie aukio havainnekuva.

Keskustavision toteuttaminen on monelle vuosikymmenelle ulottuva, vaiheittain rakentuva kokonaisuus. Hanke odottaa vielä valtion rahoitusta. E18-tiehankkeen rakentaminen etenee Raision keskustassa todennäköisesti vuosina 2023-2024. Tunnelin valmistuttua voisi alkaa keskustapuiston ja talvipuutarhan rakentaminen kannen päälle. Seuraavassa vaiheessa keskustarakennetta voidaan tiivistää muun muassa rakentamalla uusia asuinkortteleita puiston tuntumaan ja kehittämällä palvelukortteleita. Kolmanneksi visiosta voidaan toteuttaa puiston läntisen puolen kortteleita.

Liitteet