Mylly-Antin koulu

Mylly-Antin oppilaita ja henkilökuntaa pöydän ääressä

Turussa sijaitseva Mylly-Antin koulu on siirtynyt Raision koulutoimen alle 1.1.2023 alkaen. Koulu on yksi Suomen kymmenestä Elmeri-koulusta.

Koulu tarjoaa esi- ja perusopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla on muun muassa kehitysvammaisuutta ja/tai autismin kirjoa ja/tai psykososiaalisen tuen tarvetta. Koulussa opetus järjestetään toiminta-alueittain ja saatavilla on aamu- ja iltapäivähoitoa. Opetus on kuntouttavaa perusopetusta käyttäen mm. vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Konsultatiivista palvelua kuntiin on myös saatavilla. 

Mylly-Antin koulussa työskentelee rehtori, viisi erityisluokanopettajaa ja 25 koulunkäynninohjaajaa. Koulussa käy mm. koulunkäynninohjaaja-, erityisopettaja- ja lähihoitajaopiskelijoita työharjoittelussa ja tutustumiskäynneillä.

Mylly-Antin koulu
Puhelinnumero
Rehtori Minna Viinamäki
Koulukuljetukset, Janina Enström
I-luokka
L-luokka
O-luokka
T-luokka
U-luokka
Käyntiosoite

Tiemestarinkatu 3B
20360 Turku

Postiosoite

Tiemestarinkatu 3B
20360 Turku

Location coordinates