Monikulttuuriset lapset ja nuoret

Perusopetus

Perusopetukseen maahanmuuttajat osallistuvat yleensä lähikoulussaan.  Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään joko lähikoulussa tai Friisilän alakoulussa ja Vaisaaren yläkoulussa. Valmistava opetus kestää 900 tai 1000 tuntia oppilaan iän mukaan ja antaa oppilaille valmiuksia opiskella suomeksi tavallisilla luokilla.

Oman äidinkielen opetusta järjestetään kaksi oppituntia viikossa keskitetysti muutamissa kouluissa. Lukuvuonna 2023-24 opetusta annetaan albanian, bosnian, persian, somalin, puolan ja ukrainan kielissä. Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Muiden kuin ev.lut. kirkkoon kuuluville järjestetään oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta.

Opetushallituksen sivuilta löytyy lisätietoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta.

Raision kaupungin nuorisotyö

Nuorisopalvelut järjestää monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminta koostuu etsivästä nuorisotyöstä, työpajatoiminnasta, nuorisotilatoiminnasta, retkistä, kerhoista ja leireistä. Nuorisopalvelut järjestää mm. avointa iltapäivätoimintaa Satelliitin tiloissa kahdesti viikossa 3.-6-luokkaisille joka tavoittaa hyvin alueen maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Lisätietoja: Nuorten toiminta | Raisio

Alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet nuoret

Raisio on vuosien varrella vastaanottanut nuoria, jotka ovat tulleet alaikäisinä ilman huoltajaa maahan. Yksintulleilla nuorilla on erityinen tarve tukeen ja ohjaukseen. Nuorille osoitetaan omaohjaaja Erityishuoltojärjestöjen Ehjä ry:stä.