Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta

Uutiset
Uudistusta valmistellaan parhaillaan. Raision kaupunki on aktiivisesti mukana palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja on valmistautunut tuottamaan itse lähipalvelua sekä työnhakijoille että työnantajille.
Ilmakuva Raisiosta.

Uudistuksen yhteydessä nykyiset TE-toimistot lakkautetaan ja työvoimapalvelut tuotetaan jatkossa joko yksittäisen kunnan tai työllisyysalueen toimesta. Uudistuksella halutaan parantaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä nopeuttaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Raision kaupunki on yhdessä 22 muun varsinaissuomalaisen kunnan kanssa päättänyt Turun työllisyysalueen perustamisesta. Turun työllisyysalueen väestöpohja on 420 000 asukasta ja työvoimapohja yli 200 000 henkeä. Työllisyysalue on Suomen kolmanneksi suurin Helsingin kaupungin ja Tampereen seudun työllisyysalueen jälkeen.

Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Turun kaupunki, jolle osa palveluista ja tehtävistä keskitetään. Tavoitteena on kuitenkin tuoda palvelut entistä lähemmäs asiakkaita ja kiinteäksi osaksi kunnan muuta elinvoimapalvelua. Raision kaupunki on aktiivisesti mukana palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja on myös valmistautunut tuottamaan itse lähipalvelua sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaille. Raisiossa työvoimapalvelujen paikallista asiakaspalvelupistettä on alustavasti suunniteltu nykyisten työllisyys- ja yrityspalveluiden osoitteeseen Martinkatu 8 laajennettaviin tiloihin. Lopulliset päätökset työllisyysalueen tehtävänjaosta tehdään vuoden 2024 aikana.

Muokattu viimeksi
5.1.2024 9:38

Asiasanat

Yrittäjät
Työ ja yrittäminen
Työ ja työttömyys
Työnantajan palvelut
TE-uudistus