Ohjelmat

Ohjelmat ovat linjassa kuntastrategian kanssa. Niissä tarkennetaan strategiaa tarkemmalla tasolla mitä eri keskuksissa konkreettisesti lähdetään tekemään, jotta strategisiin tavoitteisiin päästään.