Rakennusluvan hakeminen

Rakentaminen edellyttää rakentamisen laajuudesta riippuen eritasoisia lupia. Rakennuslupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi myös korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan rakennuslupa.

Rakennuslupa-asiointi kokonaan sähköisesti

Raision rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen Lupapiste.fi-asiointipalvelu.

Lupapiste.fi:ssä eri rakennushankkeiden suunnitelmat valmistellaan alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Sähköisen asioinnin yhteydessä karttapaketit toimitetaan suoraan hakemukselle (erillistä tilausta ei tarvita).

Palvelu kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka.

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, maisematyö- ja purkulupien sekä suunnittelutarveratkaisujen hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Cloudpermit Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
 2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
 3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
 4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
 5. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
 6. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

Lupahakemuksiin liittyvät suunnitelmat toimitetaan pdf -muodossa.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet

 • rakennuslupakarttapaketti toimitetaan Lupapiste.fi -palveluun hakemuksen jättämisen jälkeen
 • kohteen piirustukset
 • selvitys naapurien kuulemisesta tai suostumuksesta
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta
 • selvitys suunnittelijan / suunnittelijoiden kelpoisuudesta

Liitteet toimitetaan sähköisesti (pdf) Lupapiste.fi -palveluun.

Suunnitelmat on hyvä esittää pääsuunnittelijan toimesta rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa ennen lupahakemuksen jättämistä.

Lupahakemuksen käsittely

Katselmuskunta kokoontuu rakennusvalvontatoimistoon joka perjantai. Katselmuskunta tarkastaa kohteen lupahakemukseen liittyvät asiakirjat ja suunnitelmat, sekä tekee tarvittavat korjaus- ja muutoshuomautukset.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitteen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan, rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpidelupahakemukseen tarvittavat liitteet:
• toimenpidelupakarttapaketti toimitetaan Lupapiste.fi -palveluun hakemuksen jättämisen jälkeen
• piirustukset
• selvitys naapurien kuulemisesta tai suostumuksesta
Liitteet toimitetaan sähköisesti (pdf) Lupapiste.fi -palveluun.

Lupapäätös

Kaikki rakennus- ja toimenpideluvat ratkaistaan viranhaltijapäätöksin. Rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin viranhaltijapäätös on lainvoimainen 14 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä.
Rakennustyöt voi aloittaa kun päätös on lainvoimainen.

Lupien käsittelyaika

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien käsittelyaika on noin neljä viikkoa siitä, kun lupapäätöksen kannalta kaikki oleelliset asiakirjat on toimitettu.

Suunnittelutarveratkaisun keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä viikkoa.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen