Rakentamisen luvat

Rakentaminen kuloistenniityssä
Rakennus- ja toimenpideluvat
Lahopuut
Maisematyöluvat
Alhaistentien 8 liiketalon purku 2013
Purkamisluvat
Rakentamista Haunisissa
LVI-luvat
Tiedonpuiston työmaa, elokuu 2023
Poikkeamisluvat
Haunistenniitty, Makslanpelto
Suunnittelutarveluvat
Henkilö kirjoittaa tietokoneella ja oikeassa kädessä hänellä on paperi.
Taksat