Poikkeamisluvat

Poikkeamisen hakeminen tulee olla aina perusteltua

Poikkeamislupa tai vähäinen poikkeaminen

Poikkeamislupa tarvitaan yleisimmin kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle. Poikkeamiset tulee olla aina erittäin hyvin perusteltuja. Poikkeamisluvan ratkaisee kaupunkikehitysjaosto.

Vähäiset poikkeamiset eivät edellytä erillistä päätöskäsittelyä vaan ne käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastajan päätöksellä. Esimerkkinä näistä mainittakoon pieni rakennusalan rajan tai rakennusoikeuden ylittäminen.

Edellyttääkö minun hankkeeni poikkeamislupaa?

Toimita rakennusvalvontaan sähköpostitse karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus (pinta-ala). Palautteena kerromme mitä lupia sinun hankeesi edellyttää.

Hakeminen ja käsittely

Lomakkeita saa kaupungin verkkosivuilta raisio.fi - Asuminen ja ympäristö - Rakentaminen - Lomakkeet. Hakemus liitteineen toimitetaan teknisen keskuksen infopisteeseen, kaavoitukseen tai rakennusvalvontaan.

Toimitettava aineisto

  • hakemuslomake
  • kartat (sama kartta-aineisto kuin rakennuslupahakemuksessa)
  • selvitys omistusoikeudesta
  • asemapiirros
  • naapureiden kuulemislomake

Poikkeamislupapäätökset

Päätöskäsittelyn hoitaa asioista vastaava lautakunta. Raision kaupungin ratkaisuvallassa olevien lupien käsittelyaika on noin 4 viikkoa.

Rakennusluvan hakeminen

Kaupunkikehitysjaoston myöntämä poikkeamislupapäätös tulee olla lainvoimainen ennen kuin rakennuslupaa voidaan käsitellä. Hae lainvoimaisuusmerkintää alkuperäiseen lupapäätösasiakirjaan Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimita se rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lupapäätöksen antopäivästä.