Vuosi 2023 oli Raisiolle vahvan kasvun vuosi

Uutiset
Tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Vuoden aikana saatiin liikkeelle useita merkittäviä investointeja ja hankittiin maata palveluverkon toteuttamiseen. Viime vuonna kaupungin tulot ylittyivät, menot toteutuivat talousarviota pienempinä ja verotulot toteutuivat ennakoitua suurempana.
Tiedonpuiston pääsisäänkäynti talvella 2024.

Vuoden 2023 aikana käynnistyi yksi Raision tämän hetken suurimmista työmaista. Tiedonpuiston koulun rakennustyöt aloitettiin syksyllä ja koulurakennus valmistuu vuonna 2026. Myös Kuloistenniitty oli muutoksen keskipisteessä, kun alueelle rakennettiin kunnallistekniikkaa tulevaa laajaa asuinaluetta, puistoa ja päiväkotia varten. Päiväkodin rakentaminen käynnistyy tämän vuoden aikana.

Lähivuosien suuriin investointeihin liittyy myös viime vuonna tehdyt merkittävät maakaupat. Kaupunki hankki vuoden aikana useita strategisesti ja kaavallisesti keskeisille sijainneille sijoittuvia maa-alueita. Suurin kauppa tehtiin Pirilänlaakson alueella, jonne nousee tulevaisuudessa mm. Raision toinen uusi yhtenäiskoulu.  

Uudet koulu- ja päiväkotihankkeet tukevat kaupungin vetovoiman ja asukasmäärän kasvua. Palveluverkon kehittämisellä turvataan kaikille lapsille päiväkotipaikat, rakennetaan turvallinen ja terve kouluympäristö ja vahvistetaan kaupungin viihtyvyyttä. Joulukuussa 2023 Raision asukasmäärä oli 25 336 asukasta ja vuoden tuloksessa vetovoima näkyi myös kunnallisverotuoton suotuisana kehityksenä.

Historiallisen vahvan vuoden tuloksella tuetaan tulevien vuosien investointeja  

Kaupungin poikkeuksellisen hyvä tulos vuodelta 2023 on 11,8 miljoonaa euroa ennen ylimääräisiä poistoja ja investointivarauksia. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 tuloksesta tehtävän investointivarauksen Tiedonpuiston ja Kuloistenniityn rakennushankkeisiin. Tiedonpuistolle varattiin 4,8 miljoonaa euroa ja Kuloistenniityn päiväkotiin 4 milj. euroa. Varausten ja poistojen jälkeen vuoden tulokseksi jäi 45 000 euroa.

Investointivaraukset parantavat osaltaan kaupungin mahdollisuuksia tasapainottaa tulevien vuosien taloutta. Lähivuosina kaupungin lainamäärä tulee nousemaan voimakkaasti investointien laajuuden takia.

Raision elinvoima näkyy kaupunkivertailuissa   

Vuosi 2023 oli Raisiossa ensimmäinen toimintavuosi ilman sosiaali- ja terveyspalveluita. Kaupungin henkilöstömäärä lähes puolittui ja panostukset henkilöstön hyvinvointiin näkyivät muun muassa sairauspoissaolojen vähenemisellä.

Vuoden aikana Raisio saavutti menestystä monilla mittareilla ja kaupungissa tehty erinomainen työ huomioitiin useissa valtakunnallisissa ja maakunnallisissa vertailuissa. Erityisesti viher- ja virkistysalueiden saavutettavuudessa Raisio on Suomen kirkkaimpien kaupunkien joukossa.

- Vuosi 2023 käynnisti Raisiossa suurten investointien aikakauden. Palveluverkon uudistamisen ohella kehitämme jatkuvasti raisiolaisten vapaa-ajan ja virkistyksen paikkoja. Viime vuonna esimerkiksi Hahdenniemen uimarannan toimintaa vakiinnutettiin ympärivuotiseksi ja rannalla toteutettiin suuren suosion saaneet kesäfestivaalit. Raisionjoen ennallistamishanke saatiin valmiiksi ja vaelluskalojen olojen parantamisen lisäksi meillä on jatkossa mahdollisuus kehittää myös Raisionjokivartta kaupunkilaisten paikaksi. Asukkaiden toiveiden pohjalta kaupunginvaltuusto päätti viime vuonna myös Kuloistenmetsän suojelusta, kertoo kaupunginjohtaja Eero Vainio.

Vuoden 2023 avainluvut

  • Toimintatuotot 18,7 M€
  • Verotulot 64,6 M€
  • Valtionosuudet 14,1 M€
  • Toimintakulut -77,7 M€
  • Vuosikate 20 M€
  • Tilikauden ylijäämä 45 000 €
  • Taseen kertynyt ylijäämä 24 M€
  • Lainakanta 49,7 M€

Vuoden 2023 tilinpäätös käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.3. Se etenee tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi ja sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Muokattu viimeksi
28.3.2024 10:04

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko