Sosiaaliset suhteet kannustavat ikäihmisiä liikkumaan

Uutiset
Raision kaupunki järjesti toukokuun lopulla ikäihmisten liikuntaraadin. Raadin tarkoituksena oli kerätä ikäihmisten kokemuksia ja toiveita liikuntatoiminnan eri osa-alueista. Ensimmäistä kertaa järjestetty ikäihmisten liikuntaraati kokoaa yhteen ikäihmiset ja kunnan sekä hyvinvointialueen toimijat. Tavoitteena on, että raati järjestetään jatkossa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.
Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä keskustelemassa.

Raisio kartoittaa ikäihmisten ajatuksia liikunnasta 

Ikäihmisten kokemuksen mukaan liikunta on mielekkäintä ryhmissä. Yksin lähteminen tuntuu vaikealta ja liikuntapaikan houkuttelevuutta lisää, jos saatavilla on liikunnanohjaajan tai vertaisohjaajan tarjoamaa ohjausta. Myös oman puolison ja ystävien rooli liikkumiseen innostamisessa on suuri.

- Useimmat ikäihmiset haluavat liikkua rennolla otteella yhdessä kavereiden kanssa. Siinä on kyse myös sosiaalisesta tapahtumasta, kertoo kaupungin liikuntasuunnittelija Saima Kokkonen.

Raision kaupungissa järjestettävä Vertaisliikuttaja -toiminta koetaan hyvänä. Toiminnassa vertaisliikuttajakoulutuksen käyneet yksityishenkilöt ohjaavat, innostavat ja kannustavat ihmisiä liikkumaan. Raisiossa vertaisliikuttajia toimii esimerkiksi Kuntokimpassa, Kerttulakodin kuntosalilla sekä ikäihmisille suunnatuissa Killi ja Nalli -kävelyissä. Toiminnalle on kysyntää ja raadilla on mielessä uuttakin ohjattavaa.

- Esimerkiksi miehille suunnatuille äijäryhmille tuntuu olevan innostusta. Lisäksi yhdessä pelailu, kuten mölkky, tikanheitto ja petankki saivat kannatusta. Ideoita olisi enemmän kuin vertaisliikuttajia. Yksi ratkaisu ikäihmisten liikuntahaaveiden toteuttamiseen voisi olla yhteistyön lisääminen paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa.

Matalan kynnyksen liikuntapaikoille kysyntää

Liikuntaraadissa nousi esille myös useita liikuntapaikkoihin liittyviä teemoja. Kuntoilupaikkojen aikataulut eivät sovi yhteen ikäihmisten aikataulujen kanssa, eivätkä käytössä olevat laitteet ja tilat sovi aina ikäihmisten tarpeisiin. Erityisesti kuntosaleilla nähdään parantamisen varaa.

- Joskus liikkumaan lähteminen voi tuntua haastavalta, kun samaa kuntosalia käyttää niin kilpaurheilijat kuin eläkeläisetkin. Matalan kynnyksen liikuntapaikoille olisi kysyntää ja raadissa heräsikin haave ikäihmisten omasta kuntosalista, jossa laitteet ja tilat olisivat toteutettu ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Sinne voisi saapua rohkeasti omana itsenään, Kokkonen kertoo.

Raatilaiset uskovat, että liikuntapaikkoja, retkeilyreittejä ja ulkokuntosaleja hyödynnettäisiin ikäihmisten keskuudessa entistä enemmän, jos niiden käyttöön saataisiin ohjausta. Myös keskusta-alueen ulkopuolelle toivotaan toimintaa.

Tieto toiminnasta ei aina tavoita

Ikäihmiset saavat tietoa Raision liikuntatoiminnasta eniten ilmoitustauluilta, painetusta mediasta ja kaupungin verkkosivuilta. Aina tieto ei kuitenkaan ole ajantasaista tai riittävän täsmällistä.

- Painetussa mediassa on haasteensa, kun tiedon kulku kaupungilta asukkaalle vie oman aikansa. Esimerkiksi kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä Raisio tiedottaa –lehdessä jotkut asiat on kerrottava hieman suurpiirteisesti, kun tiedot saattavat täsmentyä vielä lehden painamisen jälkeen. Saimme raadilta hyviä ideoita viestinnän kehittämiseksi ja esimerkiksi ilmoitustauluja on jatkossa hyvä hyödyntää tehokkaammin. Ikäihmiset toivoivat myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi paikalliset eläkeläisyhdistykset tai terveyskeskuksen henkilöstö osaisi ohjata asiakkaita paremmin liikuntaryhmien pariin, jos tiedot välitettäisiin suoraan heille, summaa kaupungin hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen.

Liikuntaraadissa pohdittiin myös sitä, miten tavoittaa vähän liikkuvat ja palveluiden ulkopuolella olevat. Perinteisten liikuntaryhmien oheen kaivataan toimintaa, jossa liikunta tapahtuu muun aktiviteetin ohessa. Esimerkiksi liikunnalliset kulttuuritapahtumat, haravointitalkoot tai mustikkaretki voivat houkutella liikkeelle niitäkin, jotka eivät normaalisti lähtisi liikkumaan.

- Kun liikunta ei tunnu liikunnalta, mukaan lähtevät helposti myös ne, joita perinteiset liikuntaryhmät eivät innosta.

Tutustu Ikäihmisten liikuntaraadin toimintaan 

Muokattu viimeksi
7.6.2023 12:18

Asiasanat

Ikäihmiset
Kulttuuri ja vapaa-aika
Liikunta ja urheilu