Raisionjoen ennallistamishanke on yksi Suomen suurimmista

Uutiset
Raisionjoki kokee seuraavan puolentoista vuoden aikana valtavan muodonmuutoksen. Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laajassa ennallistamishankkeessa joen säännöstelypatoja puretaan ja luonnonmukaistetaan ja jokeen rakennetaan uusi pohjapato. Ennallistamisen tavoitteena on palauttaa jokeen sen luonnollinen virtaama ja näin edistää joen ekologista tilaa sekä kehittää alueen virkistysmahdollisuuksia.
Purettava pato Raisionjoessa

Raisionjoki on voimakkaasti säännöstelty, sillä noin 26 kilometriä pitkä joki on padottu neljästä kohdasta. Padot on alun perin rakennettu, koska joen vettä käytettiin raakavesilähteenä ja patoamalla voitiin varmistaa veden riittävyys. Padot kuitenkin estävät kalojen nousun jokeen ja vaikuttavat osaltaan joen ekologiseen tilaan, joka on tällä hetkellä välttävä.

Koska joen vettä ei ole enää aikoihin hyödynnetty raakavesilähteenä, ei padoille ole enää tarvetta. Patojen purkaminen ja luonnonmukaistaminen tuovat luontoarvojen lisäksi myös kustannussäästöjä esimerkiksi patojen ylläpitokustannuksissa. Nykyiset patorakenteet ovat myös heikkokuntoisia, joten ilman ennallistamishanketta ne olisi pitänyt peruskorjata.

- Patojen ennallistamistyö aloitettiin Huhkon padon luonnonmukaistamisella. Pato avattiin viime vuonna ja kahden viime vuoden aikana padon kohdalle tehtiin pohjapatoja ja kalaportaita. Ennallistamisen tulos on erittäin näyttävä ja patojen purkamisella voidaankin kehittää Raisionjokilaaksoa myös ulkoilu- ja virkistysalueena. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada luotua yhtenäinen reitistö Raision hienoon jokimiljööseen, Raision kaupungininsinööri Mikko Kunttu sanoo.

Tavoitteena terveempi joki

Ennallistamisen tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessa vaelluskalojen nousu merialueelta jokeen ja niiden vaeltaminen joessa. Raisionjoen ennallistamishankeen myötä joen virtaama- ja vedenkorkeusvaihtelut luonnonmukaistuvat, mikä parantaa sekä kalojen että muiden vesieliöiden, kuten simpukoiden, elinolosuhteita. Myös joen rantojen monimuotoisuus paranee. Erityisesti säännöstelypatojen poistaminen muokkaa jokiympäristön maisemaa ja jokeen palautuu esimerkiksi sen luonnollinen koskimainen osio.

Ennallistamishankkeessa osa olemassa olevista padoista puretaan täysin ja loppuja muokataan merkittävästi. Lisäksi jokeen rakennetaan kalaportaita sekä luodaan luonnollisia lisääntymisympäristöjä vaelluskaloille. Jokeen tehdään myös uusi pohjapato, jonka avulla vedenpinnan taso joella voidaan säilyttää nykyisellä tasolla, kun säännöstelystä luovutaan. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on laskettu tarkasti eri rakennusvaiheiden vaikutus esimerkiksi veden virtaamiseen ja vedenpinnan korkeuteen. Hankkeen toteutuksessa on silti oltava tarkkana, sillä joen toimintaa ei voi täysin ennustaa etukäteen.

- Koska joen alueella on paljon asutusta, patojen purkamisen tulee olla erityisen hallittua, jottei joki ala tulvia. Tarkoituksena on purkaa ensin yksi pato, jonka jälkeen katsomme vaikutukset rauhassa ennen kuin siirrymme seuraavaan patoon, hankkeen rakennuttajan HTJ Oy:n projektipäällikkönä toimiva Joonas Halmeenmäki kertoo.

Raision kaupungin ja ELY-keskuksen näyttävä yhteishanke käynnistyi toukokuussa, ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta 2023. Vaikka patoja puretaankin nyt Suomessa paljon, on vielä harvinaista, että tämän mittaluokan ennallistamista tehdään. 

- Pyrimme hankkeessa saamaan jokeen luonnontilan. Muutos joen ympäristössä tulee olemaan upea, sillä ennallistaminen tuo alueelle koskimaisia maisemia, Halmeenmäki sanoo. 

Lisätiedot

kaupungininsinööri Mikko Kunttu, 044 797 1240

projektipäällikkö Joonas Halmeenmäki, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, 050 4605 962

Tiedotteen kuva: Mari Waegelein ja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Muokattu viimeksi
15.6.2022 8:54

Asiasanat

Matkailijat
Asuminen ja ympäristö
Rakennettu ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu