Raision luonnonhoitotoimet saavat jatkoa Helmikunnat II -hankkeessa

Uutiset
Raision kaupunki on mukana Varsinais-Suomen Helmikunnat II -hankkeessa, joka on Valonian ja kahdeksan varsinaissuomalaisen kunnan yhteinen luonnonhoitohanke. Hanke jatkaa vuosina 2021–2022 käynnissä olleen Helmikunnat -hankkeen työtä ja Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt sille yhteensä 439 904,80 euron rahoituksen.
Äiti pitää lasta sylissään lintutornissa.

Raision luonnonhoitokohteissa kunnostetaan lintujen levähdys- ja pesintäpaikkoja, perinneympäristöjä ja pähkinäpensaslehto. Hanke jatkaa Tuulilankedon jo 20 vuotta jatkunutta kunnostustyötä. Keto peruskunnostettiin edellisessä hankkeessa. Nyt käynnistyvässä hankkeessa jatketaan niittoa ja tarvittaessa myös raivausta sekä vieraslajien poistamista alueelta.

Raisionlahden Kotirannan niitylle on edellisessä hankkeessa laadittu hoitosuunnitelma ja aloitettu raivauksia. Uudessa hankkeessa jatketaan hoitosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja järjestetään alueelle laidunnusta. Raisionlahden lintutornin läheisyydessä jatketaan ruovikon niittoa ja murskausta linnuston levähdyspaikkojen ylläpitämiseksi. Uutena kohteena hankkeessa aloitetaan Järviniityn lehdon kunnostus. Alueelle laaditaan hoitosuunnitelma ja toteutetaan sen mukaiset toimenpiteet. Lisäksi kartoitetaan alueen liito-oravat.

Hankkeen saama avustus on osa Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön Helmi –ohjelmaa. Avustuksia myönnettiin 46 hankkeelle yhteensä yli 3,8 miljoonaa euroa. Hankkeita toteutetaan koko Suomen alueella ja niiden puitteissa toteutetaan konkreettisia hoito- ja kunnostustöitä sekä niitä tukevia selvityksiä ja suunnitelmia.

Lisätietoa Ympäristöministeriön tiedotteesta

Helmi-ohjelman verkkosivut: ym.fi/helmi

Muokattu viimeksi
22.5.2023 11:17