Tietosuojaseloste verkkosivujen julkaisualusta

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Konsernipalveluyksikkö

Palvelualue 

Viestintäpalvelut

Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Viestintäjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Raision kaupungin verkkosivujen julkaisujärjestelmä, www.raisio.fi. Tarkoituksena viestintä ja tiedotus sekä palvelujen kuvaus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn henkilön: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työtehtävä, organisaatioyksikkö.

Asumisoikeusasunnot
- Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus
- Hakijan/ hakijoiden henkilötiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, kotikunta, nykyinen osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite
- Toisen hakijan henkilötiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, kotikunta, nykyinen osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite
- Muut asumaan tulevat henkilöt: nimi, henkilötunnus

Alppiruusun tilauslomake
- Tilaajan nimi
- Puhelinnumero
- Laskutusosoite
- Osoite ja postitoimipaikka sekä postinumero
- Henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus
- Sähköposti

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen esimiehet ja rekisteröidyt

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Henkilörekisteri sijaitsee Raision kaupungin palvelinympäristössä, jonka fyysinen hallinnointi on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle. Palvelinympäristö ja päätelaitteet ovat osa Raision kaupungin tietoverkkoa, joka on suojattu palomuurilla, keskitetyllä haittaohjelmien torjunnalla sekä keskitetyllä käyttäjätunnistuksella. Raision kaupungin tietoverkko on sisäisesti jaoteltu siten, että tietoliikenneyhteyden muodostaminen henkilörekisteriin on mahdollista vain henkilörekisteriä käyttävien toimialueiden päätelaitteista. Palvelinympäristöstä otetaan säännöllisesti
varmuuskopio.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Rekisteriin on pääsy kaikilla rekisteröidyillä, ja tietojärjestelmän ylläpito- ja vikaselvitystilanteissa valvotusti ulkopuolisilla konsulteilla.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun tunnus on voimassa. Sähköiset lomakkeita säilytetään enintään 2 vuoden ajan.

Henkilörekisteriseloste laadittu  17.3.2023