Tietosuojaseloste tapaturmailmoitusrekisteri

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala

Palvelualue 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, lukio, perusopetus, Raisio-opisto, varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

Rekisterinpitäjä

Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Sivistysjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Palvelusihteeri

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen ja manuaalinen

Oikeusperuste

Yleinen etu
Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Oppilaille, opiskelijoille, hoitolapsille ja tapahtumaan osallistujien sattuneiden tapaturmien vahinkoilmoitukset ja korvausvaatimusten hoito.

Rekisterin tietosisältö

- Henkilötiedot (nimi, sotu, osoite, koulu/päiväkoti)
- Tapaturmatilanteen ja vamman kuvaus
- Korvausvaateisiin liittyviä liitteitä (poliklinikkalaskut, ambulanssi- ja taksilaskut, lääkärinlausunnot, lääkeostoista kuitit)
- Huoltajatietoja (nimi ja mahdollista korvausta varten tilinumero)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Vakuutusyhtiö, koulut, päiväkodit, huoltajat, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut.

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Tapaturmailmoitusrekisterin järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmätoimittaja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Henkilörekisteri toimii Saas-palveluna ja sijaitsee järjestelmätoimittajan palvelinympäristössä.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistuu käyttäjätunnus. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Rekisterin tietoja säilytetään vähintään vahingonkorvauksen velvoiteajan rekisterissä. Vahinkoilmoituksia säilytetään 50 vuotta.

Henkilörekisteriseloste laadittu 24.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty 21.3.2023