Tietosuojaseloste sisäilmailmoitusjärjestelmä

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Palvelualue 

Infrapalvelut-vastuualue/Tilapalvelut

Rekisterinpitäjä

Infralautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111,  kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Kunnossapitoinsinööri

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 40 120 8983, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin käyttötarkoitus

Sisäilmailmoituksilla kerätään tieto kaupungin sisäilmahavainnoista ja -kokemuksista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittajan nimen ja tiedot raportoitavasta sisäilma-asiasta (paikka, ajankohta, ongelman kuvaus, ongelman aiheuttamat oireet).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittaja eli kaupungin työntekijä

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Sisäilmoitusjärjestelmän järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmätoimittaja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Henkilörekisteri toimii Saas-palveluna ja sijaitsee järjestelmätoimittajan palvelinympäristössä.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tähän rekisteriin kuuluvat tiedot hävitetään heti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia järjestelmän ja palveluiden käytön puolesta tai viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Henkilörekisteriseloste laadittu 23.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty 13.3.2023