Tietosuojaseloste sidonnaisuusilmoitusrekisteri

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Konsernipalveluyksikkö

Palvelualue 

Päätöksentekopalvelut

Rekisterinpitäjä

Tarkastuslautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Hallintoasiantuntija

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen ja manuaalinen

Oikeusperuste

Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen kuntalain 84 §:n mukaisesti

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- sukunimi ja etunimi
- luottamustehtävä tai virkatehtävä
- johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
- merkittävä varallisuus
- muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sidonnaisuusilmoituksen tehneet henkilöt

Henkilötietojen luovutus

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

Luovutus, mihin

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan Raision kaupungin internet-sivuilla.

Nämä tiedot ovat saatavilla myös EU‐ ja ETA‐alueen ulkopuolelle.

Luovutus, tiedot

- sukunimi ja etunimi
- luottamustehtävä tai virkatehtävä
- johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
- merkittävä varallisuus
- muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Luovutus, peruste

Kuntalaki 84 §

Luovutus, luovutustapa

Sähköinen

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Sidonnaisuusilmoituksen järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmätoimittaja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Henkilörekisteri toimii Saas-palveluna ja sijaitsee järjestelmätoimittajan palvelinympäristössä.

Paperisena säilytettävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.Rekisterin tiedot säilytetään pysyvästi (Kansallisarkiston päätös AL/10361/07.01.01.03.01/2017).

Henkilörekisteriseloste laadittu 24.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty 14.4.2023