Tietosuojaseloste kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä

Raision kaupunki

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Palvelualue

Infrapalvelut-vastuualue/Tilapalvelut

Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Turvallisuuspäällikkö

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 400 899 754, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä:

a) työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen kulkua ohjaamalla

b) omaisuuden suojaaminen

c) todentaa henkilökunnan työaikaa

Käsittelyn oikeusperuste henkilötietolain 8 §, tietosuoja-asetuksen 6 artikla sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä 4 §.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: nimi, kulkukortin numero, kulkuoikeusryhmä, työaikaryhmä ja leimaustapahtumat sekä lokitiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Raision kaupungin työntekijät

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Henkilörekisteri sijaitsee Raision kaupungin palvelinympäristössä, jonka fyysinen hallinnointi on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle. Palvelinympäristö ja päätelaitteet ovat osa Raision kaupungin tietoverkkoa, joka on suojattu palomuurilla, keskitetyllä haittaohjelmien torjunnalla sekä keskitetyllä käyttäjätunnistuksella. Raision kaupungin tietoverkko on sisäisesti jaoteltu siten, että tietoliikenneyhteyden muodostaminen henkilörekisteriin on mahdollista vain henkilörekisteriä käyttävien toimialueiden päätelaitteista. Palvelinympäristöstä otetaan säännöllisesti varmuuskopio.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjiä koulutetaan ja ohjeistetaan säännöllisesti.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Rekisterin tietoja säilytetään työsuhteen tms. palvelusuhteen päättymiseen asti, kuitenkin pääsääntöisesti enintään yhden (1) vuoden ajan.

Henkilörekisteriseloste laadittu  24.5.2018

Henkilörekisteriseloste päivitetty  13.3.2023