Tietosuojaseloste kaupungin intranet Raitti

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Konsernipalveluyksikkö

Palvelualue 

Viestintäpalvelut

Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Kaupunginjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Viestintäjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Lakiperuste

Rekisterin käyttötarkoitus

Raision kaupungin sisäinen viestintä, ohjeistus ja lomakkeet.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn henkilön: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työtehtävä, organisaatioyksikkö.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen esimiehet ja rekisteröidyt

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Kaupungin intranet Raitin järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmätoimittaja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Henkilörekisteri toimii Saas-palveluna ja sijaitsee järjestelmätoimittajan palvelinympäristössä.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Rekisteriin on pääsy kaikilla rekisteröidyillä, ja tietojärjestelmän ylläpito- ja vikaselvitystilanteissa valvotusti ulkopuolisilla konsulteilla.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun tunnus on voimassa.

Henkilörekisteriseloste laadittu 18.1.2019

Henkilörekisteriseloste päivitetty 17.3.2023