Avustukset seuroille ja yhdistyksille

Tällä sivulla

Yleistä avustuksista

Raisiolaiset urheilutyötä tekevät urheiluseurat, järjestöt ja niiden ohjaajat sekä urheilijat voivat anoa toimintaansa avustuksia. Avustamisessa noudatetaan Raision kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusohjetta. Pdf-muotoisen ohjeen voi ladata sivun alalaidassa olevasta linkistä. Se on myös saatavissa paperisena liikuntapalvelujen toimistosta.

Vapaa-aikalautakunnan avustusmuodot ovat:

 1. Toiminta-avustus
 2. Kohdeavustus 
 3. Urheiluvalmennusstipendi
 4. Soveltavan liikunnan toiminta-avustus

Lähettämällä tai jättämällä avustushakulomakkeen hakijayhteisön yhteyshenkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn hakemukseen liittyvissä asioissa.

Tietosuojaseloste löytyy: https://www.raisio.fi/fi/tietosuoja

Urheiluseurojen toiminta-avustus

Toiminta-avustusta haetaan sähköisesti lähettämällä Excel-muotoiset hakulomakkeet pyydettyine liitteineen Raision kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@raisio.fi Hakemus on toimitettava 2.4.2024 klo 16 mennessä. Mikäli käytössäsi ei ole Excel-ohjelmaa, voi hakulomakkeet täyttää Raision kaupungintalon Nuoli-palvelupisteen asiakaskoneella.

Avustusmääräraha jaetaan perusosaan ja toimintaosaan, huomioi että kummallekin osalle on oma hakemuslomakkeensa. Perusosa jaetaan kategorioittain (1–3), joihin seurat sijoittuvat täyttäessään pääosan kriteereistä. Samassa kategoriassa olevat seurat saavat saman avustussumman, kategoriassa kolme seurat voivat saada eri summat. Toimintaosa määräytyy edellisen kalenterivuoden ohjattujen harjoitusten perusteella.

Toiminta-avustuksen perusosan hakemus

Toiminta-avustuksen toimintaosan hakemus (ohjatut ryhmät v. 2023)  

Kohdeavustus raisiolaisille urheiluseuroille

Hakemus on toimitettava 15.10.2024 klo 16 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

  Kohdeavustuksen piiriin kuuluva toiminta:

  • Terveys- ja perheliikuntatoiminta
  • Kurssi- ja koulutustoiminta
  • Muut kohteet

  Soveltavan liikunnan toiminta-avustus

  • Huom! Soveltavan liikunnan toiminta-avustus haetaan ja jaetaan kohdeavustuksen yhteydessä.
  • Avustus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukemiseksi Raisiossa.

  Avustushakemuksen voi jättää yhdistyksen / seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

  Avustus jaetaan aiheutuneiden nettokustannusten suhteessa jälkikäteen, kun kustannuksista on annettu kirjallinen selvitys. Syntyneet kustannukset todennetaan hakemukseen liitettävillä kuiteilla. 

   Urheiluvalmennusstipendi

   Urheiluvalmennusstipendit myönnetään alle 25-vuotiaille raisiolaisille urheilijoille käytettäväksi valmentautumisesta syntyviin kuluihin. Hakemus on jätettävä 14.1.2024 klo 23.59 mennessä sähköisellä webropol-lomakkeella.

   Linkki urheiluvalmennusstipendin hakulomakkeeseen (linkki sulkeutuu 14.1.2024 klo 23.59)

   Stipendimääräraha jaetaan kategorioittain. Samassa kategoriassa olevat urheilijat saavat saman avustussumman.

   • I kategoria - urheilija kuuluu henkilökohtaisessa tai joukkuelajissa maajoukkuevalmennettavien ryhmään  tai urheilijalla on Suomen mestaruus
   • II kategoria - urheilija kuuluu henkilökohtaisessa tai joukkuelajissa alueelliseen valmennusryhmään tai urheilija on sarjassaan SM-mitalisti yksilölajissa
   • III kategoria - urheilija kuuluu sarjassaan Suomen kymmenen parhaan joukkoon tai urheilija on joukkuelajissa SM-mitalisti

   Muuta huomioitavaa 

   1. Valmennusstipendi myönnetään hakemuksen perusteella ja sitä haetaan tammikuun puoliväliin mennessä.
   2. Stipendin suuruus urheilijaa kohti määräytyy harkinnan mukaan, riippuen jaettavana olevasta määrärahasta ja hakijoiden määrästä.
   3. Alle 15-vuotias (14 v.) voi sijoittua vain II- tai III-kategoriaan.
   4. Stipendi myönnetään etukäteen heti vuoden alussa.
   5. Urheilijan kotipaikka on stipendin hakuvuoden tammikuun 1. päivänä Raisio.

   Stipendin saaneen urheilijan on annettava liikuntapalveluille selvitys stipendin käytöstä viimeistään seuraavan vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Mikäli urheilija hakee stipendiä vuodelle 2024, voi käyttöselvityksen antaa stipendinhaun yhteydessä samalla lomakkeella.

   Mikäli uutta stipendiä ei haeta, voi selvityksen antaa alla olevalla pdf-muotisella lomakkeella. Selvitys lähetetään osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi

   Lisätietoja:

   Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja
   Matkapuhelinnumero
   +358 40 538 6854
   Address
   Kaupungintalo
   Palvelusihteeri
   Matkapuhelinnumero
   +358 44 797 1383
   Address
   Nuoli-palvelupiste, kaupungintalo