Opetus Vaisaaren koulussa

Yleisopetus ja erityisopetus

Vaisaaren koulussa yleisopetuksen perusopetusluokkia on yhteensä 33, joista yksi on joustavan perusopetuksen pienluokka (JoPo). JoPo-luokalla oppilaat ovat yleensä 9. vuosiluokalla. Lisäksi Vaisaaren koulussa on neljä erityisopetuksen pienluokkaa. Osa-aikaista erityisopetusta ja tehostettua tukea tarjotaan oppilaille myös pienryhmissä. Yleisopetusryhmissä opetuksen tukena käytetään tarvittaessa samanaikais-/yhteisopettajuutta tai koulunkäynninohjaajia oppimisen tukena.

Erikoisluokat

Koulussa toimii myös kolme erikoisluokkaa: englanti (CLIL)-, musiikki- ja urheilupainotteiset luokat, joille on erillinen haku ja pääsykokeet. Hakuaika on syksyllä ja pääsykokeet alkuvuonna myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

6. lk Vanhempaininfo, alakoulusta yläkouluun erikoisluokalle

Laajennettu oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).  Nuorella on velvollisuus hakeutua opiskelemaan joko valmentavaan koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen ja opintojen riittävästä etenemisestä tulee pitää huolta. 

Raision kaupungin asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun (14§) koordinoivana opinto-ohjaajana toimii Sari Malmberg. Koordinoiva opinto-ohjaaja auttaa nuorta ja huoltajaa selvittämään mahdollisia jatko-opiskelupaikkoja ja tuen tarpeita, jos oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa yläkoulun päättyessä. Tarpeen vaatiessa nuoren ympärille muodostetaan tiimi, joka yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajansa kanssa pohtii, millaista tukea nuori tarvitsee pystyäkseen suorittamaan oppivelvollisuuden loppuun ja saavuttamaan tutkinnon.

Oppilaanohjaaja
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1842
Address
Vaisaaren koulu
lateral-image-left
lateral-image-right

Asiasanat

Nuoret
Koulutus ja varhaiskasvatus
Perusopetus