Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Raision rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen Lupapiste.fi-asiointipalvelu.

Lupapiste.fi:ssä eri rakennushankkeiden suunnitelmat voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Palvelu kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka.

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, maisematyö- ja purkulupien sekä suunnittelutarveratkaisujen hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.