Maisematyöluvat

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai vastaavaan.

Rakennusluvan yhteydessä asemapiirroksessa esitetyt toimenpiteet eivät enää edellytä erikseen maisematyölupaa.

Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja rakennuskieltoalueella sekä yleiskaavassa, jos yleiskaavassa niin on määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maa-ainesten ottamiseen  tarvitaan yleensä maa-aineslupa Raision ympäristönvalvonnalta.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen