Raision kaupungin kesätyösetelit ovat haettavissa

Uutiset
Raision kaupunki haluaa auttaa vuosina 2004–2008 syntyneitä raisiolaisia nuoria työllistymään kesällä 2024 ja myöntää raisiolaisen nuoren työllistävälle yritykselle 350 euron arvoisen kesätyösetelin.
Kirjaston kesätyöntekijä Amel hyllyttämässä kirjoja.

Tuen myöntämisen ehdot

Kesätyöseteli voidaan myöntää 40 nuoren palkkaamiseen ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Seteliä ei myönnetä henkilölle, joka on saanut kesätyöpaikan Raision kaupungilta. Työn tulee kestää vähintään 10 työpäivää/60 tuntia ja työntekijän on saatava työstä vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työstä tulee tehdä kirjallinen työsopimus. 

Nuoren ohje kesätyösetelin hakuun

Voit hakea kesätyöpaikkaa itsenäisesti haluamistasi yrityksistä. Kerro työnantajalle, että sinut palkatessaan hänellä on mahdollisuus saada tukea kaupungilta. Lisätietoja löydät liitteenä olevista tiedostoista. 

Täytä kesätyösetelihakemus yhdessä työnantajan kanssa. Sinä ja työnantaja saatte molemmat sähköposteihinne vahvistuksen kesätyösetelin myöntämisestä. Muistathan, että työstä tulee tehdä kirjallinen työsopimus. 

Toimintaohjeet yritykselle

Yritys rekrytoi nuoren omien käytäntöjensä mukaisesti ja varmistaa, että nuoren virallinen kotikunta on Raisio. Kun työsuhteen syntymisestä on tehty päätös, työnantaja tekee yhdessä työntekijän kanssa sähköisen ilmoituksen kesätyötuen käyttämisestä. Kesätyösetelin myöntämisestä tulee sähköpostitse ilmoitus sekä työnantajalle että työntekijälle. 

Työnantaja huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista ja mahdollisista työntekijän maksettaviksi tulevista palkan sivukuluista. Yrityksessä tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat.

Työsuhteen päätyttyä, työnantaja toimittaa kesätyösetelin tilityslomakkeen liitteineen viimeistään 30.9.2024. Kesätyösetelien maksatus alkaa 1.9.2024.

lateral-image-left
Kesätyöntekijät selkä kameraan päin

Nuorten Kesäyrittäjä -ohjelma

Kokeile omaa yritysideaasi käytännössä! Saa sparrausta yrittäjyyden eri osa-alueista sekä ohjausta ja tukea koko kesän ajan. Jokaisella mukaan valitulla nuorella on kesän aikana mahdollisuus hakea 350 € arvoista kesäyrittäjäseteliä.

lateral-image-right
Muokattu viimeksi
19.2.2024 10:57