Terveyden edistäminen

Raision terveysasema järjestää maahanmuuttajien perusterveydenhuollon palvelut ja ohjaa tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluihin. Kuntaan muuttaville tehdään alussa terveystarkastus.

Maahanmuuttajaperheiden äitiysneuvolapalvelut on keskitetty keskustan äitiysneuvolaan. Lastenneuvola puolestaan määräytyy kotiosoitteen mukaan. https://www.raisio.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvolat

Osa pakolaisista on traumatisoituneita esim. sotakokemuksien ja pakomatkan tapahtumien vuoksi. Myös haasteet sopeutumisessa ja rasismin kohtaaminen voivat aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Pakolaisasiakkaat voivat saada tukea ja apua Turun kriisikeskuksesta. https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/kriisikeskus/.

Kriisikeskukseen hakeudutaan Sote-alue 5:n kautta, yhteyshenkilö maahanmuuttajien sosiaaliohjaaja Fortunée Bucyana, p. 044 7971688, fortunee.bucyana@varha.fi

Myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mielenterveyspalvelut ovat käytettävissä.