Tietosuojaseloste Nuorisopassi

Raision kaupunki
Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla

Toimiala

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala

Palvelualue 

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Rekisterinpitäjä

Sivistyslautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Raision kaupunki, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 2 434 3111, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Sivistysjohtaja

Rekisteriasioita hoitavan henkilön nimi

Nuorisotyöntekijä

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Raision kaupunki, Liikunta- ja nuorisopalvelut, NuoLi-palvelupiste, PL 100, (Nallinkatu 2), 21201 Raisio, puh. +358 44 797 2217, kirjaamo(at)raisio.fi

Tietosuojavastaava

Raision kaupungin tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, Raision kaupunki / Konsernipalveluyksikkö, PL 100, 21201 Raisio, kirjaamo(at)raisio.fi

Rekisterin muoto

Sähköinen

Oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin käyttötarkoitus

Nuorisopasseilla raisiolaiset 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset voivat osallistua ilmaiseksi erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin.

Nuorisopassi on mobiilisovellus, joka ladataan oppilaan omaan älypuhelimeen. Sähköisen passin aktivoinnissa tarvitaan oppilaitoksen tarjoama edu-sähköpostiosoite, jolla kirjaudutaan Nuorisopassiin.

Henkilötietojen käyttö perustuu rekisteröidyn huoltajan suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Oppilaan rekisteritiedoissa on määritelty seuraavat tiedot:
• nimi
• asuinkunta
• koulu
• luokka
• sähköposti
• Primus-korttinumero

Palveluntarjoajista löytyy rekisteristä seuraavat tiedot:
• nimi
• puhelinnumero
• osoite
• aukioloajat

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Raision kaupungin yläkoulun tiedot toimitetaan käytössä olevista oppilastietojärjestelmistä.

Henkilötietojen luovutus

Ei luovuteta

Henkilötietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tekniset suojaukset

Nuorisopassin järjestelmätoimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmätoimittaja ylläpitää järjestelmää sekä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Henkilörekisteri toimii Saas-palveluna ja sijaitsee järjestelmätoimittajan palvelinympäristössä.

Rekisterin toiminnalliset suojaukset

Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistuu käyttäjätunnus. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjiä koulutetaan ja ohjeistetaan säännöllisesti.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja peruste

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kaupungin tiedonhallintasuunnitelmia ja tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja. Uudet opiskelijatiedot viedään kantaan uuden lukuvuoden alussa. Tällöin oppilaiden luokkatiedot päivittyvät, uudet oppilaat viedään ja vanhat poistetaan kannasta.

Henkilörekisteriseloste laadittu 30.3.2023