Katselmukset

Rakennustyön toteuttamisen edellytyksenä on luvassa pidettäväksi edellytetyt viranomaiskatselmukset.

Erilaisten rakennustoimenpiteiden katselmukset vaihtelevat luvasta riippuen. Lupapäätöksessä mainitaan tarvittavat katselmukset. Katselmuksen edellyttämät erityissuunnitelmat tulee toimittaa rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen katselmusta.

Katselmukset tilataan vastaavan työnjohtajan toimesta noin viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä katselmuksissa.

Katselmusten ajanvaraus p. 044 797 2178, 040 192 8361
LVI-katselmukset p. 044 797 1686
Sijaintikatselmukset Jouni Nordman p. 044 797 1099
Hormikatselmukset: palotarkastaja Piiku Nieminen p. 050 433 1645

Viranomaiskatselmukset:

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Rakennuksen sijainnin merkitsemisen suorittaa maankäyttöpalvelut, kun lupa on myönnetty ja saanut lainvoiman. Sijainnin merkinnän yhteydessä rakennuspaikalle tuodaan korkeusmerkki, joka osoittaa korkeusaseman merenpinnasta. Rakentajalle se on lähtökorkeus, josta päästään luvan mukaisiin korkeusasemiin. Maastomittauksen tilauslomake.

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla sen jälkeen kun rakennuksen sijainnin merkitseminen on suoritettu. Rakennuksen luvan mukainen lattian korkeusasema tulee aloituskokouksessa olla merkitty linjalangoin. Aloituskokoukseen osallistuvat rakennustarkastaja, luvanhaltija, hankkeen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus pidetään, kun kaivuu, louhinta ja paalutustyöt on suoritettu. Perustusten tai anturan valutyöt voidaan tehdä pohjakatselmuksen jälkeen.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen suorittaa maankäyttöpalvelut perustusten valmistuttua. Katselmuksessa todetaan, että perustukset on toteutettu luvan mukaisilla mitoilla luvan mukaiseen paikkaan ja korkeusasema vastaa luvan mukaisia lattia- ja sokkelikorkeuksia.

Maalämpökaivon sijaintikatselmus

MLK -sijaintikatselmuksen suorittaa maankäyttöpalvelut poraustyön valmistuttua, ennen kaivon peittämistä. kts.yllä puhelinnumero/Maastomittauksen tilauslomake.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus pidetään, kun kantavat rakenteet ovat valmiina ennen rakenteiden peittämistä.

Osittainen loppukatselmus

Osittainen käyttöönottokatselmus pidetään kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön. Katselmuksessa tulee todistaa, että LVI –käyttöönottotarkastus on hyväksytysti suoritettu.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennustyö on saatu valmiiksi myönnetyn luvan mukaisesti. Lvi-loppukatselmus tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen loppukatselmusta.

LVI-katselmukset

Ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteiston katselmukset

  • tonttiviemärit
  • pohjaviemärit
  • painekoe
  • ilmanvaihtokatselmukset
  • lvi-käyttöönottokatselmus (kvv-painekoe, suihku ja wc valmis ja iv-mittaus ja säätö suoritettu)
  • lvi-loppukatselmus (suoritetaan, kun lvi-tekniset työt on saatu valmiiksi)

LVI-aloituskokouksessa täsmennetään tarvittavia katselmuksia kohde kohtaisesti. Työnjohtajat täyttävät sähköistä tarkastusasiakirjaa lupapiste.fi -palvelussa.

Tarkastukset:

Hormitarkastus

Tulisijaa rakennettaessa tulisijan sekä hormin tarkastaa ja hyväksyy kohteen vastaava työnjohtaja. Paikalla muuratut tulisijat ja hormit tarkastaa alueesta vastaava nuohooja.

Sähkölaitteiden tarkastus

Sähkölaitteet tarkastaa sähköurakoitsija. Todistus tarkastuksesta ladataan lupapiste -palveluun ennen osittaista loppukatselmusta.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen