Tule ideoimaan Raision uutta keskustaa

Uutiset
Toukokuun keskustailloissa Raision keskustaa rakennetaan yhdessä yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Molemmilta ryhmiltä toivotaan ideoita ja osallistumista kaupungin uuden keskustan suunnitteluun. Yrittäjien keskustailta on 24.5. ja kaikille avoin tilaisuus on 31.5.2022.
Raision keskustavisio talvipuutarha.

Raision kaupungin keskustavisio määrittelee uudistuvan kaupunkikeskustan toteuttamista. Asukkailta ja yrittäjiltä haetaan ideoita ja näkemystä uuden keskustan viihtyvyydestä, palveluista, liikkumisen tavoista ja kohtaamisen paikoista.

Keskustavision toteuttaminen on monelle vuosikymmenelle ulottuva, vaiheittain rakentuva kokonaisuus.

– Keskustailloissa jaetaan tietoa suunnittelun nykytilasta ja annetaan kaikille raisiolaisille mahdollisuus osallistua keskustan toteuttamisen suunnitteluun. Nyt on loistava mahdollisuus vaikuttaa tulevaan, kun varsinainen muutostyö ei ole vielä alkanut. Keskusta on kaupungin keskeinen liikenteellinen ja kaupallinen keskus ja täten tärkeimpiä kehitettäviä alueita tulevaisuudessa. Sitä halutaan suunnitella asukkaiden ja yritysten kanssa yhdessä, sanoo Raision kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Keskustailtojen jälkeen asukkaille tehdään myös kysely. Kyselyllä halutaan tavoittaa asukasiltaa laajempi joukko eri-ikäisiä raisiolaisia. 

Keskustan suuri muutos odottaa toteuttamisohjelmaan pääsyä  

Raision keskustan uudistamisen päätavoitteena on ohjata Raision läpi kulkevan E18-väylän liikenne keskustan kohdalla tunneliin. Tunnelin päälle kannelle on suunniteltu uutta viihtyisää ja käveltävää keskusta-aluetta. Ratkaisu mahdollistaa myös uuden rakentamisen keskustassa. Alueelle on suunniteltu muun muassa tornitaloja.

E18 Raision keskusta -hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2020. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 190 M€ ja Raision kaupunki osallistuu rakentamiseen noin 11,5 M€:n osuudella.

Hanke odottaa pääsyä Väyläviraston tiehankkeiden toteuttamisohjelmaan. Raision kaupunginhallitus antoi Väylävirastolle huhtikuussa lausunnon, jossa se haluaa valtion kiirehtivän E18 Raision keskusta -hankkeen toteutusta.

Paras mahdollinen tulevaisuuden keskusta

Molemmissa keskustailloissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja kerätään ideoita ja ajatuksia ryhmätöiden avulla. Keskustaillat pidetään Raision kirjastossa, Martinsalissa.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä, mutta osallistujamäärää kartoitetaan kahvitarjoilua varten. 

Paras Raisio –yrittäjäilta 24.5. klo 17-20

Asiantuntijapuheenvuorot: Leevi Parsama, digitaalisen kaupan asiantuntija ja Heli Marjanen, talousmaantieteen professori.

Ryhmätöiden aiheina mm. keskustan palvelut ja kaupallinen vetovoima, sujuvat yhteydet ja yhdessä tekemisen mahdollisuudet. 

Tapahtuma Facebookissa.

 

Rakas Raisio –asukasilta 31.5. klo 17-20 

Asiantuntijapuheenvuoro: Aleksi Rastas, toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA, Muuan Oy.

Ryhmätöiden aiheina mm. hyvinvointia tukeva ympäristö, tekemistä eri-ikäisille raisiolaisille, keskustan palvelut ja mahdollisuudet.

Tapahtuma Facebookissa

Muokattu viimeksi
19.12.2023 10:07

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit
E18 Raision keskusta