Sometutor-materiaalipankki

Piirretty hahmo katsoo hämmästyneenä kännykän näyttlö.

Raision kaupunki ylläpitää sosiaalisen median materiaalipankkia lasten ja nuorten vanhemmille sekä kouluille. Materiaali on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa hanketta, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäiseminen monimediaalisessa maailmassa.

Siirry Sometutor-sivustolle ja tutustu materiaaleihin.

Sivustolla käsitellään sosiaalista mediaa toimintaympäristönä, digiturvallisuutta ja vaaratilanteiden kohtaamista. Sivustolla on myös helposti ymmärrettävää yleistä tietoa sosiaalisesta mediasta. Materiaali on täysin avointa ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Tietopankki pyrkii madaltamaan kynnystä sosiaaliseen mediaan liittyvään kasvatukseen ja keskusteluun. Se sisältää myös arkisia keskusteluvinkkejä vanhemmille, jotka haluavat puhua sosiaalisen median pelisäännöistä lastensa kanssa. Arkinen keskustelu aiheen ympärillä madaltaa lapsen kynnystä tulla kertomaan siitä, kun kaikki ei ole hyvin. 

Osana sivustoa on vanhemmille räätälöity sosiaalisen median opas, joka on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Vanhemmille suunnatun materiaalin parina on kouluille tarkoitettu materiaalipankki, jossa on luokka-asteittain saatavilla sosiaalista mediaa käsittelevää kasvatusmateriaalia.

Sivuilla on myös podcast-jaksoja, joissa on vaihtuvia asiantuntijavieraita. Podcast-jaksoja ja muuta materiaalia on luvassa lisää vuoden 2021 aikana. 

 

 

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Koulutus ja varhaiskasvatus