Raisiolle 35 tuhannen euron avustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen

Mediatiedotteet
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 1,5 miljoonaa euroa liikkumisen ohjaukseen, liikenneturvallisuuden hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen eri puolille Suomea. Myönnettyjen avustusten tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja edistää liikenneturvallisuustyötä.
Kaksi polkupyöräilijää ajavat suojatiellä Raisiossa

Raision kaupungille myönnettiin avustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaan. Myönnetty avustus on suuruudeltaan 35 513 euroa.

Edistämisohjelmassa esitellään kävelyn ja pyöräilyn nykytilanne ja arvioidaan kehitystyön potentiaali Raisiossa. Samalla se toimii työkaluna kaupungin kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä. Edistämisohjelma toteutetaan laajalla poikkihallinnollisella yhteistyöllä asukkaat ja muut toimijat huomioiden, jotta se palvelee kaikkien Raisiossa liikkuvien tarpeita mahdollisimman laajasti.

- Raision kaupunki on ihanteellinen kävely- ja pyöräilykaupunki, koska meillä on tosi lyhyet välimatkat palveluihin ja joukkoliikenne on hyvin saavutettavissa. Tästä huolimatta meillä on paljon tekemistä kestävän liikkumisen kanssa, koska yksityisautoilu on yleisempää kuin seudun muissa kaupungeissa. Haluamme kuulla kaikenlaisten asukkaiden ja toimijoiden ajatuksia, miten Raision liikkumisen olosuhteita voidaan kehittää ja samalla meidän kaikkien hyvinvointia parantaa kävelyn ja pyöräilyn osuutta lisäämällä, ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila kertoo.

Kävelyyn ja pyöräilyyn kannustamisella on merkitystä myös kansanterveyden kannalta.

- On hienoa, että ympäri Suomen halutaan kehittää entistä parempia ja turvallisempia liikkumisen muotoja. Uusia aloitteita kestävien kulkumuotojen osalta tarvitaankin Kävelyn ja pyöräilyn sujuvoittaminen edistää myös kansanterveyttä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Traficomin tiedotteessa.

 

Muokattu viimeksi
14.2.2023 14:23

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö