Toiminta-avustus ympäristönsuojelutyötä tekevälle yhdistykselle

Lupalautakunta jakaa vuosittain avustusta ympäristönsuojelutyötä tekevälle yhdistykselle. Yhdistys tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tai toiminta-alue tulee olla Raision kaupunki.

Avustusta voi hakea muukin rekisteröity yhdistys erillisen Raision kaupungin alueella tapahtuvan tutkimuksen, selvityksen tai muun toimenpiteen suorittamiseen, mikäli sillä on ympäristönsuojelullista merkitystä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ei saa olla ristiriidassa ympäristönsuojelun tavoitteiden kanssa.

Hakemus tulee toimittaa hakuvuonna ympäristölautakunnalle osoitettuna maaliskuun viimeiseen päivään mennessä Raision kaupungin tekniseen keskukseen ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluihin osoitteella PL 100, 21201 Raisio.

Attachments